Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Mikael Minge


Stilling: Seniormanager

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael

Kompetanse

Mikael Minge er tilknyttet kompetanseområdene eiendom og skatt og avgift.

Mikael bistår selskaper med finansiell due diligence og verdivurdering i forbindelse med transaksjoner, fusjoner og fisjoner. Han jobber hovedsakelig med eiendomstransaksjoner og bistår i denne forbindelse med finansiell due diligence, verdivurdering, forhandlinger og finansiering.

Mikael har mange års erfaring fra revisjon, både av børsnoterte og ikke børsnoterte virksomheter innen fast eiendom, bygg og anlegg og fornybar energi. Mikael har bred erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, særlig innenfor bedriftsbeskatning. I tillegg har han meget god kompetanse på norske regnskapsregler (NGAAP) og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Arbeidserfaring og utdannelse

Seniormanager – Advokatfirmaet Selmer AS, 2018–
Executive MBA i finans – Norges Handelshøyskole, 2017
Fordypningsstudium i verdsettelse – Norges Handelshøyskole, 2017
Manager – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Senior associate/supervisor/manager – BDO AS/BDO UK LLP, 2010–2015
Autorisert FinansAnalytiker (AFA og CEFA) – Norges Handelshøyskole, 2015
Master i regnskap og revisjon – Handelshøyskolen BI, 2013
Utvekslingsstudent – Simon School of Business, 2012
Associate – Ernst & Young AS, 2008–2010
Bachelor i revisjon og økonomisk analyse – Høgskolen i Østfold, 2008

Publikasjoner

Byggeprosjekter fra start til slutt – medforfatter – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019
Masteroppgave – En evaluering av revisjonskvalitet og hensiktsmessigheten av tvungen firmarotasjon og forbud mot rådgivningtjenester til revisjonsklienter, 2013
Rådgivere

Line Ellingsen Carlson

Stilling: Analytiker

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.carlson@selmer.no
+47 411 26 955

» Les mer om Line

Asta Fritze Gjerdrum

Stilling: Manager - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.gjerdrum@selmer.no
+47 916 62 279

» Les mer om Asta

Hege Grøndahl

Stilling: Manager - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.grondahl@selmer.no
+47 992 43 453

» Les mer om Hege

Martin Haukås

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:m.haukaas@selmer.no
+47 996 40 369

» Les mer om Martin

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael

Alexander Vas

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.vas@selmer.no
+47 952 60 227

» Les mer om Alexander