Søk blant våre ansatte

Mikael Minge


Stilling: Seniormanager

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael

Kompetanse

Mikael Minge er tilknyttet kompetanseområdene eiendom og skatt og avgift.

Mikael bistår selskaper med finansiell due diligence og verdivurdering i forbindelse med transaksjoner, fusjoner og fisjoner. Han jobber hovedsakelig med eiendomstransaksjoner og bistår i denne forbindelse med finansiell due diligence, verdivurdering, forhandlinger og finansiering.

Mikael har mange års erfaring fra revisjon, både av børsnoterte og ikke børsnoterte virksomheter innen fast eiendom, bygg og anlegg og fornybar energi. Mikael har bred erfaring med skatte- og avgiftsmessige problemstillinger, særlig innenfor bedriftsbeskatning. I tillegg har han meget god kompetanse på norske regnskapsregler (NGAAP) og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS).

Arbeidserfaring og utdannelse

Seniormanager – Advokatfirmaet Selmer DA, 2018–
Executive MBA i finans – Norges Handelshøyskole, 2017
Fordypningsstudium i verdsettelse – Norges Handelshøyskole, 2017
Manager – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Senior associate/supervisor/manager – BDO AS/BDO UK LLP, 2010–2015
Autorisert FinansAnalytiker (AFA og CEFA) – Norges Handelshøyskole, 2015
Master i regnskap og revisjon – Handelshøyskolen BI, 2013
Utvekslingsstudent – Simon School of Business, 2012
Associate – Ernst & Young AS, 2008–2010
Bachelor i revisjon og økonomisk analyse – Høgskolen i Østfold, 2008

Publikasjoner

Masteroppgave – En evaluering av revisjonskvalitet og hensiktsmessigheten av tvungen firmarotasjon og forbud mot rådgivningtjenester til revisjonsklienter, 2013
Rådgivere

Hege Grøndahl

Stilling: Manager - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.grondahl@selmer.no
+47 992 43 453

» Les mer om Hege

Alexander Vas

Stilling: Seniorrådgiver

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.vas@selmer.no
+47 952 60 227

» Les mer om Alexander