Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Anne Marthe Bjønness


Stilling: Seniormanager - i permisjon

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:a.bjonness@selmer.no
+47 400 48 012

» Les mer om Anne Marthe

Kompetanse

Anne Marthe Bjønness arbeider med gransking og compliance.

Bjønness har tidligere arbeidet i Norges Bank Investment Management ("Oljefondet") med compliance, forebygging av misligheter, risikostyring, internkontroll og hendelseshåndtering. I tillegg har hun jobbet med sikkerhet og beredskap, samt holdningsskapende arbeid, herunder dilemmatrening og kursing av ansatte på alle nivåer i organisasjonen. Bjønness har også erfaring fra PwC, hvor hun har jobbet med både eksternrevisjon og rådgivning, herunder finansiell due diligence og transaksjonsstrukturering, transfer pricing, internkontroll, mislighetsrevisjon, gransking, antikorrupsjon og compliance. Hun har erfaring med oppdrag fra ulike bransjer, og har bistått klienter både innenfor offentlig og privat sektor. Bjønness har inngående kunnskap om økonomisk kriminalitet, spesielt innenfor kapitalforvaltning.

Anne Marthe Bjønness har bred internasjonal erfaring både fra studier og arbeid i utlandet og behersker engelsk og tysk flytende.

Arbeidserfaring og utdannelse

Seniormanager – Advokatfirmaet Selmer DA, 2017–
Certified Financial Crime Specialist (CFCS), 2014
Manager, Advokatfirmaet Selmer DA, 2013 -2016
Compliance Officer / Advisor, Norges Bank Investment Management (NBIM), 2010 - 2013
Senior Associate, PwC, 2006 - 2010
MSc in Business, Handelshøyskolen BI, Oslo, 2006
Vitenskapelig assistent, Handelshøyskolen BI, 2004 - 2005
Trainee, Den norske ambassaden i Washington, D.C. (USA), 2004
BSc in Business Administration, Winthrop University, USA, 2003
Finansinformasjonsanalytiker og oversetter, Mergent Inc. (USA), 2002 - 2004
Rådgivere

Anne Marthe Bjønness

Stilling: Seniormanager - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.bjonness@selmer.no
+47 400 48 012

» Les mer om Anne Marthe

Line Ellingsen Carlson

Stilling: Analytiker

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.carlson@selmer.no
+47 411 26 955

» Les mer om Line

Asta Fritze Gjerdrum

Stilling: Manager

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.gjerdrum@selmer.no
+47 916 62 279

» Les mer om Asta

Hege Grøndahl

Stilling: Manager - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.grondahl@selmer.no
+47 992 43 453

» Les mer om Hege

Mikael Minge

Stilling: Seniormanager

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.minge@selmer.no
+47 918 56 419

» Les mer om Mikael

Alexander Vas

Stilling: Seniorrådgiver

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.vas@selmer.no
+47 952 60 227

» Les mer om Alexander