Søk blant våre ansatte

Thomas Steen Brandi


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:t.brandi@selmer.no
+47 970 40 500

» Les mer om Thomas

Kompetanse

Thomas Brandi har spesialisert seg på compliance og gransking, samt restrukturering og konkurs.

Thomas rådgir selskaper med problemstillinger innenfor compliance-området. Han jobber særlig med rådgivning tilknyttet anti-korrupsjon, gransking, myndighetskontakt og foretaksstraff. Gjennom et omfattende globalt nettverk bestående av internasjonale spesialister innen økonomisk kriminalitet og anti-korrupsjon, har Thomas solid erfaring med å rådgi norske selskaper som opererer i korrupsjonsutsatte land. Thomas engasjeres også av selskaper, investorer og finansinstitusjoner i forbindelse med omdømme - og risikovurderinger tilknyttet tredjeparter, slik som bakgrunnssjekk og integritetsundersøkelser (IDD), compliance-revisjoner i kontraktsforhold (audits) og due diligence i transaksjonssammenheng.

Han bistår videre norske virksomheter med utarbeidelse, revisjon og implementering av styrende retningslinjer og rutiner, inkludert blant annet rådgivning til aksjonærer og styrer, samt trening og kursing av ledelse og ansatte.

Thomas har også omfattende erfaring med finansiell restrukturering, gjeldsforhandlinger og konkurs, og han har vært engasjert som rådgiver og offentlig oppnevnt bostyrer i noen av de største og mest komplekse insolvenssakene i Norge de siste 15 årene. Han rådgir også kreditorer, aksjonærer, investorer og styrer i spørsmål som aktualiseres ved konkurs og finansielle restruktureringer.

Det internasjonale ratingbyråene International Financial Law Review (IFLR) fremmer Thomas som en av Norges ledende advokater i kategorien " Insolvency and corporate recovery".

Thomas engasjeres ofte som foredragsholder i temaer relatert til gransking og compliance og konkurs. Han er medlem av Advokatforeningens fagutvalg for God Virksomhetsstyring, nettverksleder i JUS' Fagforum i compliance, medlem i Advokatforeningens lovutvalg for konkurs, pant og akkord, samt norsk kommisjonsmedlem i ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption. 

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2007–
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 1997–2007
Cand.jur. – Universitetet i Oslo, 1997
Høyskolekandidat – Økonomisk College, 1991

Publikasjoner

Granskingsreglene i aksjelovgivningen – modne for revisjon? Tidsskrift for Forretningsjus, 2006

He is very experienced, pragmatic and quick to grasp problems.

Chambers 2016

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel