Søk blant våre ansatte

Per Arne Dæhli


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:p.daehli@selmer.no
+47 416 86 003

» Les mer om Per Arne

Kompetanse

Per Arne Dæhli er spesialisert innen selskapsrett, verdipapirrett samt eierstyring og selskapsledelse.

Per Arne representerer regelmessig tilretteleggere og utstedere i forbindelse med private og offentlige aksjeemisjoner, herunder børsintroduksjoner, rettede emisjoner og fortrinnsrettsemisjoner. Videre rådgir han i forbindelse med overtakelsestilbud og løpende forpliktelser for noterte selskaper, samt innen alle aspekter av selskapsrett.

Per Arne har også erfaring med obligasjonsutstedelser, finansielle restruktureringer, M&A og oppkjøpsfinansiering.

I 2007 var Per Arne sekretær for lovutvalget som ble oppnevnt av Finansdepartementet for forberedelse av den norske hvitvaskingslovgivningen. Per Arne er også oppnevnt som sensor og veileder for studenter som skriver masteroppgave innen børs- og verdipapirrett og selskapsrett ved Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2017-
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Advokatfullmektig/Advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2006–2012
Sekretær – Økokrimutvalget, 2006–2007
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2006

Publikasjoner

Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering – NOU 2007:10 – utvalgssekretær, 2007

Per Arne Dæhli is praised as "a very good lawyer."

Chambers 2013

"He's a responsive, knowledgeable and a commercial guy."

Chambers 2013

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel