Søk blant våre ansatte

Norman Hansen Meyer


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Kompetanse

Norman Hansen Meyer rådgir aktører innenfor shipping- og offshorebransjen og bistår både i kontraktsforhandlinger, transaksjoner og med tvisteløsning i Norge og internasjonalt.

Norman har omfattende erfaring med utarbeidelse og forhandling av en rekke ulike shipping- og offshorekontrakter som certepartier, kvantumskontrakter, skipsbyggingskontrakter, joint-ventureavtaler, managementavtaler og andre serviceavtaler. Han har også meget god kompetanse på ulike former for fabrikasjons- og installasjonskontrakter. Norman har bistått entreprenører på flere større, internasjonale subsea- og installasjonsprosjekter, både i anbudsprosesser, kontraktsforhandlinger med oljeselskaper og underleverandører og med vurderinger av kontraktuelle spørsmål om rettigheter, forpliktelser og ansvar i kontraktenes levetid. Han har også vært rådgiver for ledende eiere av FPSO'er blant annet i forbindelse med bygging og konvertering av nye enheter.

Gjennom mange års løpende rådgivning til en rekke ulike rederier, befraktere og operatører har han også opparbeidet seg betydelig kompetanse på kommersielle og kontraktuelle problemstillinger innenfor både tradisjonell shipping og offshore slik som support, konstruksjon, subsea, seismikk, rigg og FPSO. 

Norman har videre lang erfaring med tvisteløsning nasjonalt og internasjonalt, og har ført mange saker for voldgift både i London og Singapore. Han bistår jevnlig rederier, skipsmanagere og andre med å forfølge krav rundt om i verden og har inngående kjennskap til arrest i skip. Videre bistår han i spørsmål knyttet til sjøforsikring, lasteskader og kollisjoner. Han rådgir også i en rekke ulike shipping- og offshorerelaterte transaksjoner som kjøp og salg og sale-leaseback.

Norman opptrer jevnlig som sensor ved juridisk fakultet i Oslo, blant annet i fagene English Contract Law, Maritime Contracts og petroleumskontrakter, videre er han også sensor for masteroppgaver med temaer innenfor de samme fagfeltene.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2017–
Advokat – Nordisk Skibsrederforening, Oslo og Singapore, 2011–2017
Dommerfullmektig – Sandefjord tingrett, 2010–2011
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Thommessen AS, 2008–2011
Juridisk rådgiver – Wallenius Wilhelmsen Logistics & Wilh. Wilhelmsen Investments, Australia, 2007–2008
Magister Juris (LL.M.) – University of Oxford, 2006–2007
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2006
Vitenskapelig assistent – Nordisk institutt for sjørett, Universitetet i Oslo, 2005–2006
Sersjant – Militærpolitistasjonen i Oslo, 2000–2001
Befalsskolen, 1999-2000

Publikasjoner

Transportforsikring mot krigsfare – Marlus 342/2006, 2006
Diverse artikler – Nordisk Medlemsblad,
Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel