Søk blant våre ansatte

Martin Berggreen Rove


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin

Kompetanse

Martin Berggreen Rove er spesialisert innen immaterial- og markedsføringsrett, som også inkluderer markedsførings- og IPR- strategier. Han har betydelig erfaring knyttet til utnyttelse, beskyttelse og krenkelser av immaterielle rettigheter, og har arbeidet mye med opphavsrettigheter, varemerker, design og patenter samt produkt- og konseptetterligninger. Martin bistår også med forhandlinger og utarbeidelse av kommersielle kontrakter og rådgivning knyttet til personvern, media, digital virksomhet og e-handel.

Martin bistår jevnlig i tvister og har prosedert saker for alle de ordinære domstolsinstanser, inkludert Høyesterett, i tillegg til ved voldgift, særlig innenfor immaterial- og markedsføringsrettslige problemstillinger.

Han holder foredrag om temaer innenfor sine spesialområder for næringslivet og i faglige fora, blant annet for Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Patentstyret, for gründere og oppstartsselskaper og for bedrifter innen handel og industri og markedsførings- og mediebransjen. Martin har også holdt flere forelesninger for studenter, blant annet innenfor sivilprosess. Han er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Immaterial- og markedsføringsrett og utvalgsmedlem i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2017–
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Advokat – Orkla ASA – Konsernjuridisk avdeling, 2014–2015
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2007–2012
Dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer – Sandefjord tingrett, 2007–2009
Cand.jur. – Universitetet i Oslo, 2007
Master of Intellectual Property Law (LL.M.) – King’s College, London, 2007

Publikasjoner

Lovtiltak mot datakriminalitet – delutredning II – medlem av utvalgets sekretariat – NOU 2007:2, 2007
Masteroppgave – Internet grooming – A comparative study of UK and Norway, 2007

He was competent, technically skilled and pleasant.

Chambers 2017

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Helge Kvamme

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel