Søk blant våre ansatte

Martin Berggreen Rove


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin

Kompetanse

Martin Berggreen Rove er spesialisert innen immaterial- og markedsføringsrett, som også inkluderer markedsførings- og IPR- strategier. Han har betydelig erfaring knyttet til utnyttelse, beskyttelse og krenkelser av immaterielle rettigheter, og har arbeidet mye med opphavsrettigheter, varemerker, design og patenter samt produkt- og konseptetterligninger. Martin bistår også med forhandlinger og utarbeidelse av kommersielle kontrakter og rådgivning knyttet til personvern, media, digital virksomhet og e-handel.

Martin bistår jevnlig i tvister og har prosedert saker for alle de ordinære domstolsinstanser, inkludert Høyesterett, i tillegg til ved voldgift, særlig innenfor immaterial- og markedsføringsrettslige problemstillinger.

Han holder foredrag om temaer innenfor sine spesialområder for næringslivet og i faglige fora, blant annet for Juristenes Utdanningssenter (JUS) og Patentstyret, for gründere og oppstartsselskaper og for bedrifter innen handel og industri og markedsførings- og mediebransjen. Martin har også holdt flere forelesninger for studenter, blant annet innenfor sivilprosess. Han er også medlem av Advokatforeningens lovutvalg for Immaterial- og markedsføringsrett og utvalgsmedlem i Klagenemnda for industrielle rettigheter (KFIR).

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2017–
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Advokat – Orkla ASA – Konsernjuridisk avdeling, 2014–2015
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2007–2012
Dommerfullmektig/konstituert tingrettsdommer – Sandefjord tingrett, 2007–2009
Cand.jur. – Universitetet i Oslo, 2007
Master of Intellectual Property Law (LL.M.) – King’s College, London, 2007

Publikasjoner

Lovtiltak mot datakriminalitet – delutredning II – medlem av utvalgets sekretariat – NOU 2007:2, 2007
Masteroppgave – Internet grooming – A comparative study of UK and Norway, 2007

He was competent, technically skilled and pleasant.

Chambers 2017

Smart and skilful, good at presenting his matters and very charming.

Chambers 2018

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel