Søk blant våre ansatte

Mari Helen Gulsvik


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Kompetanse

Mari Helen Gulsvik arbeider primært med rettsforhold forbundet med fast eiendom, og har allsidig erfaring med rådgivning knyttet til utbyggings- og utviklingsprosjekter, eiendomstransaksjoner, prosesser for domstolene og forvaltningssaker.

Mari Helen har særlig god kompetanse innenfor reguleringsjus og håndtering av problemstillinger som oppstår i tidlig fase av eiendomsutviklingsprosjekter. I slike prosjekter bistår hun blant annet med utforming av reguleringsbestemmelser/rekkefølgekrav, og strukturering eller etablering av rettigheter som er nødvendig for å få området regulert og for å få utstedt nødvendige byggetillatelser. Dette omfatter blant annet avklaring og håndtering av konsekvenser av heftelser og planbestemmelser, fradeling, sammenføying, arealoverføring, opprettelse av anleggseiendom, seksjonering, stiftelse av servitutter og grunnerverv. I tillegg har hun særlig erfaring med søknad om refusjon av infrastrukturkostnader etter plan- og bygningsloven.

Mari Helen har også meget god kompetanse innen ekspropriasjonsrett. Hun har bistått i en rekke saker om ekspropriasjon til infrastrukturtiltak som nettutbygging, veianlegg, jernbane og flyplasser, både rettighetserverv gjennom avtale og ved ekspropriasjonsskjønn.

Mari Helen prosederer jevnlig saker som gjelder fast eiendoms rettsforhold både for tingrett, lagmannsrett og jordskifterett og ved rettslige skjønn.

Mari Helen er medlem av Juristenes Utdanningssenters fagutvalg for tingsrett.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019–
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–2018
Senioradvokat – Advokatfirmaet Haavind AS, 2008–2014
Dommerfullmektig – Vesterålen tingrett, 2007–2008
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Gulsvik m.fl., 2006–2007
Fagkonsulent – Oslo kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten, 2005–2006
Rådgiver – Statskog SF, 2003–2005
Cand. Jur. – Universitetet i Oslo, 2003
Diverse bedriftsøkonomiske fag – BI, 2003
Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel