Søk blant våre ansatte

Liv Monica Stubholt


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Kompetanse

Liv Monica Stubholt har mer enn 20 års erfaring med forhandlinger, strategi- og forretningsutvikling og endringsprosesser. Hun har hatt flere topplederstillinger i Aker-konsernet og har vært statssekretær i både Utenriksdepartementet og Olje- og energidepartementet.

Hun er særlig sterk innen governance, compliance og har dybdekunnskap om politiske prosesser. Liv Monica arbeider primært med energisektoren (inkludert olje og gass) og sjømatindustrien. I tillegg har hun ettertraktet kunnskap om nordområdene og Arktis, og EØS-avtalen og Norges forhold til EU.

Liv Monica har lang erfaring med god eierstyring og samarbeidet mellom administrasjon og styre om ledelsen av selskapet. Hun har selv flere styreverv i energisektoren og sjømatindustrien. Hun har inngående forståelse for beslutningsprosesser i offentlig sektor og lang erfaring med offentlig eierskap.

Porteføljen omfatter mange internasjonale foretak med virksomhet i Norge. På kundelisten står virksomheter som enten har offentlig eierskap eller er avhengig av konsesjoner eller offentlig støtte i deres strategiske prosesser. Hun bistår også selskaper som har behov for å påvirke rammevilkårene. Med bred politisk erfaring og kompetanse hjelper hun også kunder med spørsmål knyttet til offentlig sektor, regulatorisk utvikling og hvordan de hensiktsmessig formidler sitt budskap til offentlige myndigheter.

Liv Monica er en inspirerende og anerkjent kunnskapsformidler, og holder jevnlig foredrag innen energirelaterte temaer, nordområdene, Arktis-spørsmål og EU-EØS-tema. Hun er rådsmedlem i Avdeling for petroleums- og energirett ved Det juridiske fakultet i Oslo og medlem av divisjonsstyret for energi, miljø og ressurser i Norges Forskningsråd. Liv Monica har vært styreleder i Norsk-Russisk Handelskammer siden 2014 og styremedlem i Norsk-Tysk Handelskammer siden 2010.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015-
Partner – Advokatfirmaet Hjort DA, 2013-2015
Konserndirektør, strategi og kommunikasjon – Kværner ASA, 2012-2013
Administrerende direktør – Aker Clean Carbon AS, 2011-2012
Konsernsjef – Aker Seafoods ASA, 2010
Investeringsdirektør – Aker ASA, 2009-2011
Statssekretær – Olje- og energidepartementet, 2007-2009
Statssekretær – Utenriksdepartementet, 2005-2007
Partner – Advokatfirmaet BA-HR, 2000-2005
Juridisk rådgiver – Norsk Investorforum (IT Fornebu og IT Fornebu Eiendom), 1997-2000
Politisk rådgiver – Stortinget (Finanskomitéen), Senterpartiets stortingsgruppe, 1995-1997
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet BA-HR, 1990-1995
Advokatfullmektig – Advokatene Bredo Stabell og Jens B Heggemsnes, 1998-2000
Trainee – Europakommisjonens juridiske kontor, Brussel, 1990
Cand. jur. – Universitetet i Oslo, 1987

Publikasjoner

Norske offshoreverfts konkurranseevne – leder av arbeidsgruppe oppnevnt av Konkraft, 2013
Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU – nestleder i utvalget, NOU 2012:2, 2012
FoU-strategi for en havnasjon av format – HAV21 – leder av strategigruppe oppnevnt av regjeringen, 2012

She follows up straight after discussion and has an excellent overview.

Chambers 2018

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel