Søk blant våre ansatte

Liv Monica Stubholt


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Kompetanse

Liv Monica Stubholt har mer enn 15 års erfaring som forretningsadvokat med særlig fokus på forhandlinger og kontraktsutforming, forretningsutvikling, restrukturering og omstillingsprosesser. Hun har også vært toppleder i næringslivet og politikken i flere år. De ti siste årene har hun opparbeidet seg betydelig erfaring knyttet til olje og gass, fornybar energi, sjømatsektoren, nordområdene og Arktis, og hun er rådgiver for norske og internasjonale virksomheter og organisasjoner innenfor disse sektorene. I tillegg bistår hun teknologibaserte selskaper med kommersialisering av tjenester og produkter fra kunnskapsintensiv virksomhet.

Liv Monica har meget god kompetanse på og lang erfaring med god eierstyring og styrearbeid, og har flere styreverv blant annet innenfor sektorer som olje og gass og fornybar energi. Hun har også god forståelse for beslutningsprosesser i offentlig sektor og offentlig eierskap, og bistår selskaper som er i strategiske prosesser med eiere i offentlig sektor og selskaper som ønsker påvirke rammevilkårene for egen virksomhet.

Liv Monica er en inspirerende og svært etterspurt kunnskapsformidler, og holder jevnlig foredrag innen energirelaterte temaer, nordområdene, Arktis-spørsmål og veiledning når det gjelder godt styrearbeid. Hun er også rådsmedlem i Avdeling for petroleums- og energirett ved Det juridiske fakultet i Oslo og ved Fridtjof Nansens Institutt. I tillegg er hun medlem av divisjonsstyret for energi, miljø og ressurser i Norges Forskningsråd. Liv Monica har vært styremedlem i Norsk Tysk Handelskammer siden 2010, og snakker tysk.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Partner – Advokatfirmaet Hjort DA, 2013–2015
Konserndirektør, strategi og kommunikasjon – Kværner ASA, 2012–2013
Administrerende direktør – Aker Clean Carbon AS, 2011–2012
Konsernsjef – Aker Seafoods ASA, 2010
Investeringsdirektør – Aker ASA, 2009–2011
Statssekretær – Olje- og energidepartementet, 2007–2009
Statssekretær – Utenriksdepartementet, 2005–2007
Partner – Advokatfirmaet BA-HR, 2000–2005
Juridisk rådgiver – Norsk Investorforum (IT Fornebu og IT Fornebu Eiendom), 1997–2000
Politisk rådgiver – Stortinget (Finanskomitéen), Senterpartiets stortingsgruppe, 1995–1997
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet BA-HR, 1990–1995
Advokatfullmektig – Advokatene Bredo Stabell og Jens B Heggemsnes, 1998–2000
Trainee – Europakommisjonens juridiske kontor, Brussel, 1990
Cand. jur. – Universitetet i Oslo, 1987

Publikasjoner

Norske offshoreverfts konkurranseevne – leder av arbeidsgruppe oppnevnt av Konkraft, 2013
Utenfor og innenfor – Norges avtaler med EU – nestleder i utvalget, NOU 2012:2, 2012
FoU-strategi for en havnasjon av format – HAV21 – leder av strategigruppe oppnevnt av regjeringen, 2012

She follows up straight after discussion and has an excellent overview.

Chambers 2018

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Helge Kvamme

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel