Søk blant våre ansatte

Lars Knem Christie


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:l.christie@selmer.no
+47 924 95 977

» Les mer om Lars

Kompetanse

Lars Knem Christie er en av Norges fremste spesialister innen børs- og verdipapirrett, selskapsrett og eierstyring og selskapsledelse.

Lars engasjeres regelmessig i forbindelse med børsnoteringer, emisjoner, sammenslåinger og oppkjøp, og har hatt stor suksess som rådgiver i en rekke av de største og mest komplekse børstransaksjonene de senere årene, både på tilrettelegger- og utstedersiden. Han er internasjonalt anerkjent for sin dybdeinnsikt og kunnskap om det norske kapitalmarkedet, og brukes derfor ofte som rådgiver for utenlandske selskaper som ønsker å benytte seg av det norske markedet.

I sin transaksjonrådgivning trekker Lars også veksler på sin erfaringer som advokat ved Oslo Børs, hvor han opparbeidet seg meget god kompetanse på prosessene for godkjennelse av børsnoteringer, prospekter og tilbudsdokumenter, i tillegg til implementering av ny verdipapirlovgivning. I tillegg til sin transaksjonspraksis, yter Lars løpende rådgivning til selskaper, meglerhus og investorer i overholdelse av børsregelverket, etablering og oppfølgning av eierstyringsmodeller og styringsdokumentasjon.

De internasjonale ratingbyråene Chambers Europe og International Financial Law Review (IFLR) fremmer Lars som en av Norges ledende advokater innen børs- og verdipapirrett og kapitalmarkeder, og han omtales som "hard-working, understands issues quickly and proactively manages deliverables " og "extremely knowledgeable and commercial".

Lars er aktiv i børs- og verdipapirrettsmiljøet og medlem av Advokatforeningens lovutvalg for børs- og verdipapirrett, samt sitter i redaksjonsrådet for Tidsskrift for Forretningsjus. Han er også oppnevnt som sensor innen selskapsrett og børs- og verdipapirrett ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner, Advokatfirmaet Selmer DA, 2007 -
Advokat, Oslo Børs, 2005 – 2006
Advokatfullmektig/advokat, Advokatfirmaet Selmer DA, 2000 – 2005
Master of Corporate and Commercial Law (LL.M.), London School of Economics, 2000
Cand.jur., Universitetet i Oslo, 2000

Publikasjoner

General Description of the Securities Market. I: W. J. L. Calkoen, Securities World, 2007
Acquisition Structures in Norway, IFLR Nordic Region, 2001
The Private and Public Limited Companies Act sections 3-4 and 3-5, Tidsskrift for forretningsjus, s. 201, 2001

"hard-working, understands issues quickly and proactively manages deliverables", "profound understanding of the commercial aspects of the case"

Chambers 2016

"extremely knowledgeable and commercial"

Legal 500 2015

Partnere

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Helge Kvamme

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Roy M. Slettvold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.slettvold@selmer.no
+47 915 45 980

» Les mer om Roy

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel