Søk blant våre ansatte

Johannes Meyer-Myklestad


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:j.meyer-myklestad@selmer.no
+47 976 40 048

» Les mer om Johannes

Kompetanse

Johannes Meyer-Myklestad er spesialist innen entrepriserett, eiendomsutvikling og tvisteløsning. Han har betydelig prosedyreerfaring, herunder særlig fra sluttoppgjør i entrepriseforhold, tvister relatert til fast eiendom generelt og erstatningssaker innen kontraktsrett og plan- og bygningsrett. Han har prosedert en rekke saker for de alminnelige domstoler, skjønnsretter og voldgiftsdomstoler.

Meyer-Myklestad har også erfaring fra større og kompliserte sakskomplekser, herunder har han ved flere anledninger håndtert tvister som omhandler større byggesakskomplekser som har gått over flere år. Fra hans arbeid med kompliserte entreprisesaker, har han blitt opptatt av å kommunisere enkel og pedagogisk jus for å fremme god kontraktforståelse i byggebransjen. Som et resultat av dette ga han som redaktør ut boken "Entrepriserett i et nøtteskall" i 2018.

Meyer-Myklestad er en ettertraktet foredragsholder innenfor sine fagområder. Han har en utbredt foredragsvirksomhet for eiendomsutviklere, entreprenører, ingeniørorganisasjoner og universiteter.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer AS, 2018–
Senioradvokat – Advokatfirmaet Wikborg Rein AS, 2016–2018
Advokat – Kommuneadvokaten i Drammensregionen, 2013–2016
Advokatfullmektig – Wikborg, Rein & Co. DA Advokatfirma, 2010–2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2010

Publikasjoner

Entrepriserett i et nøtteskall, 2018
Praktiske innfallsvinkler til forsvarlighetsvurderingen av egenkapital og likviditet i aksjeselskaper, Jussens venner 2017 nr. 1 , 2017
Rett og legitimasjon i aksjeselskapsretten, Jussens venner 2012 nr. 6, 2012
Protecting Creditors and Investors – Capital Maintenance in the European Private Company, International and Comparative Corporate Law Journal 7(4), 2010
Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel