Søk blant våre ansatte

Helge Kvamme


Stilling: Partner

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Kompetanse

Helge Kvamme er en av Norges mest erfarne eksperter på anti-korrupsjon, gransking og compliance, og har mer enn 35 års erfaring med arbeid innenfor disse feltene fra blant annet KRIPOS og ØKOKRIM, DNB, PwCs Granskingsenhet og Selmers enhet for Gransking & Compliance.

Helge bistår virksomheter med gjennomføring av forsvarlig gransking med sterk vekt på kompetanse og kvalitet, faglig basert granskingsledelse, oppbygging og implementering av "best practice" antikorrupsjonssystemer, tiltak mot hvitvasking av penger med grunnlag i hvitvaskingslovgivningen, rådgivning til styrer og dilemmabasert trening av ledelse og ansatte. Han har omfattende internasjonal erfaring, og har ledet en rekke større nasjonale og internasjonale korrupsjons-, granskings- og compliance oppdrag i alle verdensdeler.

Helge har vært engasjert av Verdensbanken som Anti-Corruption Compliance Monitor i årene 2009 – 2013 og er nå norsk delegat til ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption. Han har ledet en rekke spesialutvalg innen arbeidet med økonomisk kriminalitet, og ble i 2015 utnevnt til medlem av kontrollutvalget for UNICEF. 

Helge har vært en viktig bidragsyter for utviklingen av privat gransking i Norge og tiltak mot korrupsjon og hvitvasking både innen offentlig og privat sektor. Han er en hyppig benyttet foredragsholder og er sentral i arbeidet med den årlige Antikorrupsjonskonferansen i regi av ØKOKRIM, Transparency International, PwC og Selmer. Helge foreleser innen granskingsmetode og antikorrupsjon blant annet ved Universitetet i Bergen, NHH, NTNU og for Juristenes Utdanningssenter (JUS).

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–
Master i demokratibygging – Universitetet i Bergen, 2013
Partner, leder gransking – PricewaterhouseCoopers AS, 1999–2013
Videreutdanningskurs i internasjonal valgobservasjon, menneskerettighetsobservasjon, politisk kartlegging i felt/feltmetodikk og korrupsjonsgransking – Universitetet i Bergen, 2008
Faglig leder – Thune Security AS, 1997–1999
Leder granskingsenhet og hvitvaskingsansvarlig – DNB, 1990–1997
Utreder – Vesta, 1989–1990
Politiførstebetjent og etterforskningsleder – KRIPOS og Økokrim, 1981–1989
Politihøgskolen, 1980
Befal, offiser og MP-leder – Sjøforsvaret, 1972–1978
Befalsutdanning, militærpoliti – Sjøforsvaret, 1972
Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Helge Kvamme

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel