Søk blant våre ansatte

Hans Jørgen Bender


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:h.bender@selmer.no
+47 970 79 977

» Les mer om Hans Jørgen

Kompetanse

Hans Jørgen Bender rådgir virksomheter innenfor alle typer arbeidsrettslige problemstillinger, fra inngåelse av ansettelsesforhold, omorganiseringer og endringer mens ansettelsesforholdet består, til oppsigelse og avskjed. Han har omfattende erfaring med større nedbemanningsprosesser, virksomhetsoverdragelser, arbeidsrettslig due diligence og øvrige arbeidsrettslige problemstillinger relatert til transaksjoner. Han har også erfaring med å prosedere arbeidsrettssaker. Hans Jørgen bistår også selskaper med utarbeidelse av aksjeinsentivordninger, bonusordninger, konkurransebegrensnings- og ikke-rekrutteringsklausuler, i tillegg til rådgivning i spørsmål om ansattes brudd på lojalitetsplikt.

Hans Jørgen har ledet både større og mindre due diligence-prosesser, samt ledet og utført rene granskingsoppdrag. Granskingsoppdragene har blant annet vært knyttet til økonomisk kriminalitet, brudd på regelverk (compliance), samt konkrete brudd på vilkår for ansettelsesforhold. Som politijurist og statsadvokat har han ledet etterforskningen i en rekke større saker, samt prosedert et betydelig antall saker for både tingrett, lagmannsrett og Høyesterett. Denne erfaringen gir ham et særlig fortrinn i håndteringen av både granskings- og prosessoppdrag.

Gjennom sitt arbeid i et av verdens ledende konsulentselskaper har han også erfaring med finansiell, operasjonell og strategisk rådgivning, og opparbeidet seg god økonomikunnskap. Han fikk også god erfaring med prosjektstyring og strukturering av komplekse rådgivningsoppdrag for flere av Norges største virksomheter.

Chambers Europe fremmer Hans Jørgen som en av Norges ledende advokater innen arbeidsrett.

Hans Jørgen er en aktiv deltaker i Selmers rekrutteringsutvalg, og holder jevnlig manuduksjoner og andre foredrag for studenter. Han er også sensor og veileder for studenter ved Universitetet i Bergen.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–
Advokat/ansatt ansvarlig advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2006–2012
Konsulent – Boston Consulting Group, 2005–2006
Statsadvokat – Oslo statsadvokatembete, 2002–2005
Politijurist – Oslo politidistrikt, 1999–2002
Cand.jur. – Universitetet i Oslo, 1999
Politihøgskolen, 1993

Publikasjoner

Varsling på arbeidsplassen – forpliktelser og fallgruver for arbeidsgiver – Praktisk økonomi og finans, 2018
Retten til å utføre arbeid i oppsigelsestiden – Arbeidsrett, nr 3-4, 2011

He is well balanced about what's possible and what's worth proceeding with, and the value of it; he has a good sense of perspective.

Chambers 2018

He has a quick response time, strong professional skills, good business acumen and is effective.

Chambers 2017

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel