Søk blant våre ansatte

Christopher A. Jensen


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:c.jensen@selmer.no
+47 900 95 398

» Les mer om Christopher

Kompetanse

Christopher A. Jensen er spesialist innen finansiering, børs- og verdipapirrett og selskapsrett. Christopher bistår selskaper, tilretteleggere og långivere med ulike former for finansiering, og særlig oppkjøps- og obligasjonslånsfinansiering, og med kapitalmarkedstransaksjoner som børsnoteringer, emisjoner og oppkjøp. Han benyttes også ofte som rådgiver for styrer og ledelse innen forretningsjuridiske spørsmål.

Christopher har videre bred erfaring med internasjonale transaksjoner, både som rådgiver og tidligere konsernadvokat, og har bistått både industrielle aktører og Private Equity-fond med oppkjøp, etablering av joint ventures og større kapitalmarkedstransaksjoner.

Christopher er svært aktiv i Selmers studentarbeid og holder jevnlig forelesninger innen pengekravsrett for studenter. I tillegg holder han ofte foredrag om temaer knyttet til finansiering og børs- og verdipapirrett for næringslivsaktører.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Partner – Advokatfirmaet Haavind, 2010–2015
Advokat – Group Legal, Telenor ASA, 2006–2010
Advokatfullmektig/advokat – Advokatfirmaet Thommessen, 2000–2006
Corporate & Securities Law (LL.M.) – King's College London, 2003
Cand. jur. – Universitetet i Oslo, 2000
Vitenskapelig assistent – Nordisk institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo, 1999–2000

Publikasjoner

Speditørens sikkerhetsretter - tilbakeholdsrett, panterett og realisasjonsadgang. Havneprosjektet – Rapport nr. 5, MarIus, 2000
Partnere

Einar Bakko

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.bakko@selmer.no
+47 905 30 589

» Les mer om Einar

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Helge Kvamme

Stilling: Partner

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.kvamme@selmer.no
+47 941 717 38

» Les mer om Helge

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:lra@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Roy M. Slettvold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.slettvold@selmer.no
+47 915 45 980

» Les mer om Roy

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel