Søk blant våre ansatte

Carl E. Roberts


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl

Kompetanse

Carl E. Roberts er spesialist innen tvisteløsning, kontraktsrett og forvaltningsrett.

Carl gir råd i forbindelse med potensielle tvister og prosederer jevnlig saker for alminnelige domstoler og for voldgiftsrett. Han har omfattende erfaring med store og komplekse saker, og stor bredde i sin prosedyreerfaring, både faglig og bransjemessig.

Carls praksis omfatter blant annet håndtering av tvister innenfor fornybar energi, offshore, eiendom, luftfart, fiskeri- og havbruk, private skoler og barnehager, og offentlig sektor. Han har prosedert flere saker innenfor kontraktsrett, blant annet relatert til aksjekjøpsavtaler og entreprisekontrakter, innen erstatningsrett og på tingsrettslige områder som fallrettigheter og tomtefeste i næring. Med tidligere arbeidserfaring fra det offentlige, har Carl særlig god kompetanse på offentligrettslige forhold. Han har håndtert en rekke saker knyttet til grensesnittet mellom privat og offentlig sektor, blant annet opp mot departementer, Finanstilsynet og Børsklagenemda.

Utover tvisteløsning driver Carl også med rådgivning, særlig knyttet til kontraktsforhold, tingsrett og offentligrettslige forhold. Han har også erfaring med granskinger og strafferettslige forhold knyttet til næringslivet, som foretaksstraff.

Carl er en god kunnskapsformidler og holder jevnlig foredrag i prosessrettslige temaer blant annet på kursene til Juristenes Utdanningssenter (JUS) og for studenter.

Arbeidserfaring og utdannelse

Sertifisert mekler – Advokatforeningen, 2016
Partner, Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Senioradvokat/fast advokat/advokatfullmektig – Advokatfirmaet Wiersholm AS, 2005–2015
Post Graduate Diploma – King's College, London, 2006
Dommerfullmektig, Holmestrand tingrett, 2003–2005
Sensor, juridisk fakultet, Universitetet i Bergen, 1999–2009
Fung. lovrådgiver, rådgiver og førstekonsulent, Lovavdelingen, Justisdepartementet, 1999–2003
Assistent for Generaladvokaten (vernepliktig jurist), 1999
Cand. jur. – Universitetet i Bergen, 1999

Publikasjoner

Gyldendal rettsdata – Sivilprosess og forvaltningsrett – medforfatter, 2008–

He has delivered the full service, good advice, first class service so ten out of ten for him. He did an excellent job.

Chambers 2017

He is brilliant.

The Legal 500 2018

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel