Søk blant våre ansatte

Andreas Jarbø


Stilling: Partner, advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.jarbo@selmer.no
+47 930 09 007

» Les mer om Andreas

Kompetanse

Andreas Jarbøarbeider med børs-og verdipapirrett, selskapsrett og transaksjoner, og bistår med børsnoteringer, kapitalmarkedstransaksjonersomutstedelseogsalg av aksjer og obligasjoner, oppkjøp, aksjonærspørsmål og løpende selskapsrettslig rådgivning.

Andreas har bred erfaring med børsnoteringer,emisjonsprosesser, oppkjøpog restrukturering av selskaper med noterte aksjer eller noterte obligasjonslån, og bistår både utstedere og tilretteleggere i slike prosesser. Han har særlig god kompetanse på noterte utstederesinformasjonsplikt,og rådgir både selskaper og aksjeeiere i spørsmål om eierstyring og selskapsledelse.

Andreas har også erfaring med oppkjøp og fusjoner av unoterte selskaper, utarbeidelse av aksjonæravtalerog generell selskapsrettslig rådgivning.Han har bistått i flereemisjoner og fusjoner avfinansieringsforetak, særlig innenfor sparebank-og forsikringssektoren.

Gjennom førstehalvår av 2017 var Andreas engasjert av Finansdepartementet som sekretær for Verdipapirlovutvalget i forbindelse med utarbeidelse av en norsk offentlig utredning om gjennomføringen av EUs markedsmisbruksforordning i norsk rett. Markedsmisbruksforordningen vil, når gjennomført, regulere blant annet innsideinformasjon, innsidehandel, markedsmanipulasjon, noterte utstederes løpende informasjonsplikt og meldeplikt (for såkalte primærinnsidere).

Andreas holder ofte foredrag om temaer innenfor verdipapir-og selskapsrett, blant annet på kursene tilJuristenes Utdanningssenter (JUS), Norske Finansanalytikeres Foreningog har jevnlig manuduksjoner i selskapsrett for studenter.Han er ogsåveileder ogsensor for masteroppgaver innen selskapsrett ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og utdannelse

Partner – Advokatfirmaet Selmer DA, 2018–
Senioradvokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–2018
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2009
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Garmann, Mitchell & Co, 2008–2009

Publikasjoner

Offentlig utredning: NOU 2017:14 Gjennomføring av markedsmisbruksforordningen – sanksjoner og straff (utvalgssekretær), 2017
Doing Business 2016 – Measuring Regulatory Quality and Efficiency – bidragsyter – The World Bank Group, 2016
Doing Business 2015 – Going Beyond Efficiency – bidragsyter – The World Bank Group, 2015
Masteroppgave – Grensedragningen mellom konsesjonspliktig verdipapirfondsforvaltning og andre utvalgte former for kollektive investeringer, 2009

He always delivered what he promised, had good recollection and understanding of the law and the different issues we were in.

Chambers 2017

We were impressed by his dedication and stamina during long and complex M&A periods. His detailed insight into various M&A areas has impressed me time and time again.

Chambers 2017

Partnere

Even Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.berg@selmer.no
+47 934 27 036

» Les mer om Even

Nils Bugge

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.bugge@selmer.no
+47 909 52 468

» Les mer om Nils

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.christiansen@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Mari Helen Gulsvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.gulsvik@selmer.no
+ 47 414 40 873

» Les mer om Mari Helen

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Sverre Hveding

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hveding@selmer.no
+47 975 27 975

» Les mer om Sverre

Daniel Løken Høgtun

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:d.hogtun@selmer.no
+ 47 924 00 754

» Les mer om Daniel

Trude Gran Melbye

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.melbye@selmer.no
+47 971 80 068

» Les mer om Trude

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Sverre Nordlie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.nordlie@selmer.no
+47 906 68 383

» Les mer om Sverre

Line Ravlo-Losvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.ravlo-losvik@selmer.no
+47 952 23 394

» Les mer om Line

Eirik Riddervold

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.riddervold@selmer.no
+47 928 18 015

» Les mer om Eirik

Andreas Rørvik

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.rorvik@selmer.no
+47 916 04 805

» Les mer om Andreas

Håkon Sandbekk

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sandbekk@selmer.no
+47 957 77 591

» Les mer om Håkon

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Ole-Andreas Torgersen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.torgersen@selmer.no
+47 911 87 375

» Les mer om Ole-Andreas

Mikkel Vislie

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.vislie@selmer.no
+47 913 25 813

» Les mer om Mikkel