Søk blant våre ansatte

Yvonne Ervik


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Kompetanse

Yvonne Ervik arbeider hovedsakelig med transaksjoner og M&A, selskapsrett og kontraktsrett.

Yvonne bistår både industrielle selskaper, venture capital aktører og gründer- og oppstartsbedrifter i forbindelse med oppkjøp og virksomhetsoverdragelser, fusjoner/fisjoner og kapitalforhøyelser. Hun har særlig erfaring med due diligence gjennomganger, utarbeidelse av avtaler, forhandlinger og gjennomføring av slike transaksjoner. Yvonne rådgir også i styre- og aksjonærspørsmål, utarbeider selskapsdokumentasjon og aksjonæravtaler.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012–2015
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2012
Foreleser for juridiske kontormedarbeidere – Treider Fagskol, 2011–2012
Vitenskapelig assistent – Institutt for privatrett, UiO, 2011–2012
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Wiersholm, 2010
Advokatsekretær/kveldssekretær – Advokatfirmaet Selmer DA, 2002—2012
Advokatsekretær – Treider College, 2001

Publikasjoner

Masteroppgave – Styremedlemmers erstatningsansvar for miljøskade, 2012
Faste advokater

Bård Bergersen

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.bergersen@selmer.no
+47 980 88 444

» Les mer om Bård

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Anja Lange

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid