Søk blant våre ansatte

Sigbjørn Vaale Arnesen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:s.arnesen@selmer.no
+47 415 20 247

» Les mer om Sigbjørn

Kompetanse

Sigbjørn Vaale Arnesen arbeider med person- og selskapsbeskatning og selskapsrett. Sigbjørn bistår selskaper med vurdering, optimalisering og restrukturering av selskaps - og skattestrukturer,  i tillegg til løpende skatterådgivning. Han gir også løpende skatte- og selskapsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner som salg, oppkjøp, selskapsrettslige omdanninger, fusjoner og fisjoner. Sigbjørns gode erfaring både innenfor selskaps- og skatterett gjør ham særlig egnet til å se, vurdere og løse problemstilliinger som oppstår i forbindelse med ulike transaksjoner.

Sigbjørn har også kompetanse på håndtering av merverdiavgift ved transaksjoner gjennom sin masteroppgave om fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader. Han har også erfaring med konkursrettslige problemstillinger.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–2016
Advokatfullmektig – Rime Advokatfirma DA, 2013–2014
Trainee – Advokatfirmaene PwC og KPMG, 2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2013

Publikasjoner

Masteroppgave – Fradragsrett for inngående merverdiavgift på oppkjøpskostnader, 2013
Faste advokater

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik