Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Raymond Flåstøyl Halvorsen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Stavanger

Kontaktinfo:r.halvorsen@selmer.no
+47 473 62 482

» Les mer om Raymond

Kompetanse

Raymond Flåstøyl Halvorsen bistår med rådgivning og oppfølging innen diverse bransje- og fagområder, med hovedfokus på prosjektoppfølging og tvisteløsning innen oljeservice-og offshoreprosjekter, i tillegg til gjennomgang og utarbeidelse av kontrakter, samt kontraktsforhandlinger. Halvorsen er spesialisert innen skipsfart og offshore ved Universitetet i Oslo, med masteravhandling i tilknytning til Gassled-saken.

Halvorsen prosederer også jevnlig for tingretten og lagmannsretten i et bredt spekter av saker. Med erfaring innen prosedyre, forhandlinger og tvisteløsning bistår Halvorsen i sivile saker for de alminnelige domstoler, og bistår også klienter i forbindelse med forliksdiskusjoner og rettsmekling. Videre yter Halvorsen bistand i tilknytning til kontraktsrett og entreprise, i tillegg tiløvrige rettsområder. Halvorsen er en del av energiavdelingen i Selmer.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019–
Fast advokat – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA, 2018–2019
Advokatfullmektig – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA, 2014–2017
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2014

Publikasjoner

Masteroppgave – Regulering av tariffer for bruk av oppstrøms gassrørledningsnett på norsk kontinentalsokkel: Myndighetenes adgang til å fastsette og endre tariffene i tarifforskriften, 2014
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Martin Tandstad Ege

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.ege@selmer.no
+47 995 68 604

» Les mer om Martin

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Mari-Ane Røed Heyerdahl

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.heyerdahl@selmer.no
+47 928 52 400

» Les mer om Mari-Ane

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Christoffer Norén

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.noren@selmer.no
+ 47 936 02 777

» Les mer om Christoffer

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik

Astrid Håve Stenersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.stenersen@selmer.no
+47 913 52 851

» Les mer om Astrid

Andreas Aune Viken

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.viken@selmer.no
+47 952 77 105

» Les mer om Andreas

Alexander Weidemann

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.weidemann@selmer.no
+47 971 86 143

» Les mer om Alexander