Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Pia Pedersen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Kompetanse

Pia Pedersen arbeider primært med regulatoriske spørsmål for sparebanker, verdipapirforetak og ulike fondsstrukturer.

Pia bistår med etablering og organisering av nye foretak, søknad om konsesjon, interne rutiner og retningslinjer,  i tillegg til løpende overholdelse av rammebetingelsene. Hun har særlig erfaring med strukturendringer i sparebanksektoren, som fusjoner, konverteringer og kapitalforhøyelser, hvor hun har bistått med due diligence, utarbeidelse av avtaleverk, søknader, selskapsdokumentasjon og avtaleforhandlinger. Gjennom sin masteroppgave om kravet til "god forretningsskikk" i verdipapirhandelloven har Pia også meget god kompetanse på rammeverket for verdipapirforetaks virksomhet og organisering.

Pia jobber også med selskapsrettslige problemstillinger som oppstår i forbindelse med transaksjoner.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat - Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2018
Stipendiat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013
Praktikant – Advokatfirmaene Selmer og Wikborg, Rein & Co og Midtre Hålogaland politidistrikt (retts- og påtaleenheten), 2011–2012
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Tromsø, 2013

Publikasjoner

Masteroppgave – Kravet til "god forretningsskikk" i vphl. § 10-11 med fokus på verdipapirforetaks opplysnings- og rådgivningsplikter ved ytelse av investeringsrådgivning overfor ikke-profesjonelle investorer og konsekvensene av brudd på disse

, 2013
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik