Søk blant våre ansatte

Martin Lüttichau


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:m.luttichau@selmer.no
+47 414 02 110

» Les mer om Martin

Kompetanse

Martin Lüttichau arbeider med tvisteløsning og eiendomsrettslige problemstillinger. Han bistår ofte entreprenører og byggherrer i tvister om kontraktforståelse og sluttoppgjør. Martin arbeider også med midlertidig sikring av krav og utredninger av komplekse prosessuelle problemstillinger. Han har god kompetanse på forliksforhandlinger og megling gjennom sin erfaring fra domstolene.

Innenfor eiendom har Martin bred erfaring med plan- og bygningsrett, og bistår jevnlig utbyggere ved gjennomføring av større planprosesser og byggeprosjekter. Martin har også betydelig erfaring med seksjonering, oppretting og deling av eiendom som ledd i realisering av utviklingsprosjekter. Han bistår jevnlig entreprenører og byggherrer i forhandlinger og ved utarbeidelse av entreprisekontrakter.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Dommerfullmektig – Sandefjord tingrett, 2012–2013
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2013
Rådgiver – Plan- og bygningsetaten i Oslo, 2009
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2009
Praktikant – Advokatfirmaene Thommessen og Vogt & Wiig, 2008–2009
Bachelor i samfunnsøkonomi – Universitetet i Oslo, 2004

Publikasjoner

Masteroppgave – Straff for forsettlig drap – En analyse og vurdering av utviklingen de seneste 15 årene, 2009
Faste advokater

Bård Bergersen

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.bergersen@selmer.no
+47 980 88 444

» Les mer om Bård

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas