Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Lise Landsverk Mo


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Kompetanse

Lise Landsverk Mo har bred juridisk erfaring. Som advokatfullmektig har hun særlig erfaring fra selskapsrett og kontraktsrett. Arbeidet har bestått i utarbeidelse og gjennomgang av dokumenter og kontrakter, samt løpende rådgivning i selskapsforhold. Som dommerfullmektig har hun opparbeidet seg bred erfaring fra prosedyre, forhandlinger og tvisteløsning i sivile saker. Mo er en del av energiavdelingen i Selmer. 

Arbeidserfaring og utdannelse

Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019–
Advokat – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA, 2017–2019
Dommerfullmektig – Oslo tingrett, 2015–2017
Dommerfullmektig – Kristiansand tingrett, 2014–2015
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Torkildsen & co AS, 2012–2014
Advokatfullmektig – Deloitte Advokatfirma AS, 2010–2012
Master i EU-rett, LL.M. – Europa-Institut, Universitetet i Saarland, 2010
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2007
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik