Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Kristine Juell Johnsen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:k.juell.johnsen@selmer.no
+47 993 91 555

» Les mer om Kristine

Kompetanse

Kristine Juell Johnsen bistår klienter med rådgivning innenfor de fleste former for immaterialrett, herunder patent, varemerke, design og opphavsrett. Hun arbeider også i utstrakt grad med markedsføringsrettslige problemstillinger som produkt- og konseptetterligninger, vurderinger knyttet til god forretningsskikk, forretningshemmeligheter samt utforming og presentasjon av markedsføring.

Kristine bistår også med utforming og vurdering av kommersielle kontrakter, tvisteløsning og problemstillinger knyttet til personvern.

Arbeidserfaring og utdannelse

Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2015
Stipendiat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015
Praktikant – Advokatfirmaene Thommessen, Wikborg, Kluge, Bull & Co. og Selmer, 2013–2014
Arbeidsgruppeleder – Det Juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2012–2013

Publikasjoner

Masteroppgave – Produktbegrepet ved meddelelse av supplerende beskyttelsessertifikater for legemidler, 2015

,
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik