Søk blant våre ansatte

Kristiane Aarvik


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:k.aarvik@selmer.no
+47 911 37 667

» Les mer om Kristiane

Kompetanse

Kristiane Aarvik jobber med immaterielle rettigheter, media- og markedsføringsrett, i tillegg til offentlige anskaffelser og statstøtte.

Kristiane rådgir i spørsmål om utnyttelse, beskyttelse og håndtering av krenkelser av immaterielle rettigheter, omfattende både opphavsrettigheter, design og patenter, varemerker, domenenavn og produktetterligninger, i tillegg til å bistå med tvisteløsning innenfor dette området. Hun hjelper også selskaper med utarbeidelse og forhandlinger av distribusjons- og lisensavtaler, særlig innenfor varehandel og teknologi. Kristiane har også erfaring med identifisering av immaterielle verdier i forbindelse med due diligence gjennomganger og strukturering av transaksjoner for å sikre slike verdier.

Innenfor offentlige anskaffelser bistår Kristiane blant annet med utforming av tilbud og konkurransegrunnlag, gjennomføring av konkurranser, vurdering av anbudssamarbeid og klageprosesser for Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA). Hun hjelper også offentlige myndigheter og næringslivet med vurderinger av handlingsrommet for reglene om offentlig støtte, og har erfaring med utarbeidelse av konkurransemeldinger til norske og internasjonale konkurransemyndigheter.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012–2016
Dommerfullmektig – Sandefjord tingrett, 2015
Master of European law (LL.M.) – Kings College, London, 2012
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2012
Praktikant – Advokatfirmaene Thommessen og Simonsen, 2010–2011
Arbeidsgruppeleder – Det Juridiske Fakultet i Bergen, 2009–2011

Publikasjoner

Masteroppgave – A comparison of remedies in cases of breach of the EU legislation by Member States, and in cases of breach of the EEA legislation by the EFTA State Norway, 2012
Faste advokater

Kjetil Baldersheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.baldersheim@selmer.no
+47 992 90 709

» Les mer om Kjetil

Bård Bergersen

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.bergersen@selmer.no
+47 980 88 444

» Les mer om Bård

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas