Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Hilde Flåten


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:h.flaten@selmer.no
+47 975 09 480

» Les mer om Hilde

Kompetanse

Hilde Flåten arbeider med rådgivning, prosjektoppfølgning, forhandlinger og tvisteløsning innen oljeservice- og offshoreprosjekter.  Som tidligere fagdirektør i Nærings- og fiskeridepartement Maritim avdeling har hun inngående forståelse for beslutningsprosesser i offentlig sektor og bred erfaring fra arbeid med regelverk for shipping nasjonalt og internasjonalt i IMO, ILO og EU. Hilde har også god kompetanse og praktisk erfaring med ansvarsreglene i shipping, sjøforsikring, skipsregistreringer og spørsmål innen skipssikkerhet og arbeidsforhold til sjøs. Flåten er en del av energiavdelingen i Selmer.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019–
Fast advokat – Kyllingstad Kleveland Advokatfirma DA, 2017–2019
Fagdirektør – Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling, 2016–2017
Seniorrådgiver – Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling, 2013–2016
Rådgiver – Nærings- og fiskeridepartementet, Maritim avdeling, 2012–2013
Rådgiver – Fiskeri- og kystdepartementet, Forsknings- og innovasjonsavdelingen,, 2010–2012
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Grenland, 2007–2010
Cand. jur. – Universitetet i Oslo, 2006
Nytt fra
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik