Søk blant våre ansatte

Harald Blair Berg


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Kompetanse

Harald Blair Berg har mer enn seks års arbeidserfaring og arbeider primært med skatt og selskapsrett.

Gjennom sitt arbeid i Skattedirektoratets seksjon for foretaksskatt har Harald opparbeidet seg bred og omfattende skattekompetanse. I Skattedirektoratet hadde han blant annet det faglige ansvaret for skattlegging av aksjeselskaper og finansielle instrumenter, og arbeidet med innføringen av ordningen med aksjesparekonto.

Harald har vært utplassert ved Sentralskattekontoret for Storbedrifter, og han har i flere prosjekter jobbet tett med Finansdepartementet med regelutforming og prinsipielle avgjørelser.

Harald er aktiv i skattemiljøet og er blant annet styremedlem i Young IFA Network (YIN), et understyre av den verdensomspennende organisasjonen International Fiscal Associations norske virksomhet.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2018–
Seniorskattejurist – Skattedirektoratet, 2015–2018
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Torkildsen & co AS, 2011–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2011
Praktikant i ulike advokatfirmaer, 2010–2011
Valgfag – University of Glasgow, 2010
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik