Søk blant våre ansatte

Harald Blair Berg


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Kompetanse

Harald Blair Berg arbeider primært med skatt og selskapsrett.

Gjennom sitt arbeid i Skattedirektoratets seksjon for foretaksskatt har Harald opparbeidet seg bred og omfattende skattekompetanse. I Skattedirektoratet hadde han blant annet det faglige ansvaret for skattleggingen av aksjeselskaper og finansielle instrumenter. Harald har også hatt ansvaret for vannkraftbeskatning og var i den forbindelse utplassert ved Sentralskattekontoret for Storbedrifter. Harald har også vært med på innføringen av ordningen med aksjesparekonto og har jobbet tett med Finansdepartementet i flere prosjekter.

Harald er aktiv i skattemiljøet og er styremedlem i Young IFA Network (YIN), et understyre av den verdensomspennende organisasjonen International Fiscal Associations norske virksomhet.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2018–
Seniorskattejurist – Skattedirektoratet, 2015–2018
Advokatfullmektig/fast advokat – Advokatfirmaet Torkildsen & co AS, 2011–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2011
Praktikant i ulike advokatfirmaer, 2010–2011
Valgfag – University of Glasgow, 2010
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik