Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Fredrik Høyang Røsholdt


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:f.hoyangrosholdt@selmer.no
+47 414 07 598

» Les mer om Fredrik

Kompetanse

Fredrik Høyang Røsholdt arbeider med problemstillinger som gjelder fast eiendom og alminnelig kontraktsrett, med hovedvekt på bygg, anlegg og entreprise. Han bistår både byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere i alle faser av et byggeprosjekt, fra kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming til sluttoppgjør. Fredrik har god erfaring med utarbeidelse av standardkontrakter og standardbetingelser for rådgivermiljøer og  tjenesteleverandører. I tillegg bistår Fredrik i eiendomsutviklingsprosjekter og med næringsleiekontrakter. Fredrik prosederer også saker  innenfor entrepriserett og fast eiendom.

Gjennom sin masteroppgave og bistand i  ekspropriasjonssaker har Fredrik opparbeidet seg betydelig kompetanse på ekspropriasjonsrett. Han bistår særlig kraftselskaper med gjennomføringen av rettighetserverv og ekspropriasjonsskjønn i forbindelse med nettutbygging.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast Advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2013
Praktikant – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012
Juridisk sommervikar – Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond, 2012
Juridiske valgemner på masternivå – Universitetet i Oslo, 2012
Årsstudium i statsvitenskap – Universitetet i Agder, 2008

Publikasjoner

​Masteroppgave – Erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av fallrettigheter. Særlig om påregnelighet og verdsettelse

, 2013
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik