Søk blant våre ansatte

Fredrik Høyang Røsholdt


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:f.hoyangrosholdt@selmer.no
+47 414 07 598

» Les mer om Fredrik

Kompetanse

Fredrik Høyang Røsholdt arbeider med problemstillinger som gjelder fast eiendom og alminnelig kontraktsrett, med hovedvekt på bygg, anlegg og entreprise. Han bistår både byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere i alle faser av et byggeprosjekt, fra kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming til sluttoppgjør. Fredrik har god erfaring med utarbeidelse av standardkontrakter og standardbetingelser for rådgivermiljøer og  tjenesteleverandører. I tillegg bistår Fredrik i eiendomsutviklingsprosjekter og med næringsleiekontrakter. Fredrik prosederer også saker  innenfor entrepriserett og fast eiendom.

Gjennom sin masteroppgave og bistand i  ekspropriasjonssaker har Fredrik opparbeidet seg betydelig kompetanse på ekspropriasjonsrett. Han bistår særlig kraftselskaper med gjennomføringen av rettighetserverv og ekspropriasjonsskjønn i forbindelse med nettutbygging.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast Advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2013
Praktikant – Advokatfirmaet Selmer DA, 2012
Juridisk sommervikar – Forvaltningsorganet for Opplysningsvesenets fond, 2012
Juridiske valgemner på masternivå – Universitetet i Oslo, 2012
Årsstudium i statsvitenskap – Universitetet i Agder, 2008

Publikasjoner

​Masteroppgave – Erstatningsutmåling ved ekspropriasjon av fallrettigheter. Særlig om påregnelighet og verdsettelse

, 2013
Faste advokater

Kjetil Baldersheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.baldersheim@selmer.no
+47 992 90 709

» Les mer om Kjetil

Gunnar Eckhoff

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.eckhoff@selmer.no
+47 909 47 798

» Les mer om Gunnar

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas