Søk blant våre ansatte

Erlend Eriksen Gjein


Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Kompetanse

Erlend Eriksen Gjein arbeider med kjøp og salg av selskaper og virksomheter, og fusjoner og fisjoner. Erlend bistår særlig med due diligence gjennomganger og utarbeidelse av avtaler tilknyttet slike transaksjoner. Han rådgir også i aksjonærspørsmål og i andre selskapsrettslige problemstillinger.

Erlend har særlig erfaring med rådgivning til aktører innen Private Equity og handel og industri.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2015
Juridisk rådgiver – Hærstaben, Forsvaret, 2012–2013
Offiserskurs/Diverse militærjuridiske fagkurs – Forsvarets militærpolitiavdeling/Forsvarets Høyskole, 2012
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2011
Praktikant – advokatfirmaene Selmer, BA-HR og Haavind, 2009–2011
Juridiske emner – Grand Valley State University, Michigan, USA, 2010
Juridisk medarbeider – Leieboerforeningen, 2009–2010

Publikasjoner

Masteroppgave – Aksjeklasser. Begrensninger i bruken i norsk og europeisk regelverk, 2011
Faste advokater

Kjetil Baldersheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.baldersheim@selmer.no
+47 992 90 709

» Les mer om Kjetil

Gunnar Eckhoff

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.eckhoff@selmer.no
+47 909 47 798

» Les mer om Gunnar

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Anja Lange

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas