Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Elisabeth Hansen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Avdeling:Oslo

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Kompetanse

Elisabeth Hansen jobber med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, selskapsrettslige problemstillinger og merverdiavgiftspørsmål.

Hun bistår både offentlige og private selskaper med løpende skatterådgivning og har i tillegg bistått i en rekke klagesaker for Skatteklagenemnda. Elisabeth gir også løpende skatte- og selskapsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner som salg, oppkjøp, restruktureringer, fisjoner og fusjoner. Gjennom sin masteroppgave har Elisabeth god innsikt i problemstillinger som kan oppstå ved gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Elisabeth bistår også regelmessig med avgiftsrettslig rådgivning til nasjonale og internasjonale aktører innenfor et bredt spekter av bransjer. Hun har god erfaring med avgiftsrettslige problemstillinger i tilknytning til  transaksjoner over landegrensene, kjøp og salg av fast eiendom og merverdiavgiftskompensasjon for utenlandske selskaper.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2016–
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–2016
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette DA, 2013–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2013
Praktikant – Advokatfirmaene PwC og Lund & Co, 2011–2013

Publikasjoner

Byggeprosjekter fra start til slutt – medforfatter – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019
Masteroppgave – Lovlighetskravet ved egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskap – betydningen av opphevelsen av lovlighetskravet ved fusjon og fisjon, 2013
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Martin Tandstad Ege

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.ege@selmer.no
+47 995 68 604

» Les mer om Martin

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Mari-Ane Røed Heyerdahl

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.heyerdahl@selmer.no
+47 928 52 400

» Les mer om Mari-Ane

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Christoffer Norén

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.noren@selmer.no
+ 47 936 02 777

» Les mer om Christoffer

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik

Astrid Håve Stenersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.stenersen@selmer.no
+47 913 52 851

» Les mer om Astrid

Andreas Aune Viken

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.viken@selmer.no
+47 952 77 105

» Les mer om Andreas

Alexander Weidemann

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.weidemann@selmer.no
+47 971 86 143

» Les mer om Alexander