Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Elisabeth Hansen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Kompetanse

Elisabeth Hansen jobber med nasjonal og internasjonal selskapsbeskatning, selskapsrettslige problemstillinger og merverdiavgiftspørsmål.

Hun bistår både offentlige og private selskaper med løpende skatterådgivning og har i tillegg bistått i en rekke klagesaker for Skatteklagenemnda. Elisabeth gir også løpende skatte- og selskapsrettslig bistand i forbindelse med transaksjoner som salg, oppkjøp, restruktureringer, fisjoner og fusjoner. Gjennom sin masteroppgave har Elisabeth god innsikt i problemstillinger som kan oppstå ved gjennomføring av fusjoner og fisjoner.

Elisabeth bistår også regelmessig med avgiftsrettslig rådgivning til nasjonale og internasjonale aktører innenfor et bredt spekter av bransjer. Hun har god erfaring med avgiftsrettslige problemstillinger i tilknytning til  transaksjoner over landegrensene, kjøp og salg av fast eiendom og merverdiavgiftskompensasjon for utenlandske selskaper.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–2016
Advokatfullmektig, Advokatfirmaet Grette DA, 2013–2015
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2013
Praktikant – Advokatfirmaene PwC og Lund & Co, 2011–2013

Publikasjoner

Masteroppgave – Lovlighetskravet ved egenkapitaltransaksjoner i aksjeselskap – betydningen av opphevelsen av lovlighetskravet ved fusjon og fisjon, 2013
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik