Søk blant våre ansatte

Eivind Aarnes Nilsen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Kompetanse

Eivind Aarnes Nilsen er spesialisert innen fagområdene energi-, miljø- og klimarett.

Eivind yter juridisk og strategisk rådgivning til norske og utenlandske selskaper, og har særlig erfaring med rådgivning til fornybarsektoren. Eivinds transaksjonspraksis omfatter både bistand ved etablering av selskaper og utarbeidelse og forhandling av kontrakter ved kjøp og salg av selskaper og virksomheter. Han rådgir også i spørsmål knyttet til konsesjoner under energiloven og vannfallskonsesjonsloven, samt miljø- og klimarettslige spørsmål.

Eivind har opparbeidet seg betydelig kompetanse på regelverk og rammebetingelser for kjøp og salg av klimakvoter, kreditter og elsertifikater, og hadde blant annet en sentral rådgiverrolle ved etableringen av Novus Exchange, en regulert markedsplass for omsetning av slike produkter.

Eivind er medlem i Juristenes Utdanningssenters (JUS) fagutvalg for energi- og miljørett, hvor han bistår med utarbeidelse av etterutdanningsprogram innenfor energirett. Han er en ettertraktet foredragsholder innenfor energirelaterte temaer.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Advokatfullmektig/fast advokat – Arntzen de Besche, 2011–2016
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2011
Bachelor i Økonomi og Administrasjon – Handelshøyskolen i Trondheim (tidl. TØH), 2007

Publikasjoner

Legal Aspects of EU Energy Regulation, 2nd Edition, Peter D. Cameron and Raphael J. Heffron, Chapter on Norwegian implementation of EU Energy Regulation (covering both 2nd and 3rd EU Energy Packages), 2016, 2016
Climate Regulation (Getting the Deal Through) for the years 2012, 2013 and 2014 Review of the Norwegian legislation on climate and environmental law), 2014
Environmental Risks for Major Projects, Thomson Reuters – European Lawyer Reference, 2012
Masteroppgave – Sammenligning av allokeringsordninger for handel med utslippsrettigheter – transaksjons- og administrasjonskostnadenes betydning, 2011
Bacheloroppgave – Tomra Systems ASA – en selskapsanalyse, 2007
Faste advokater

Bård Bergersen

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.bergersen@selmer.no
+47 980 88 444

» Les mer om Bård

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik