Søk blant våre ansatte

Christoffer Norén


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:c.noren@selmer.no
+ 47 936 02 777

» Les mer om Christoffer

Kompetanse

Christoffer Norén rådgir innenfor et bredt spekter av områder og problemstillinger knyttet til fast eiendom, med hovedvekt på transaksjoner og virksomhetsoverdragelser.

Christoffer har også flere års erfaring med gjennomføring av egenkapitaltransaksjoner som børsnoteringer, overtakelsestilbud, emisjoner og nedsalg av både nasjonal og internasjonal karakter, samt private M&A-transaksjoner innenfor flere ulike bransjer.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–
Styremedlem (ansatterepresentant) – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–2016
Master of Laws (LLM International Business Law) – King's College London, 2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2013
Bedriftsøkonom – Handelshøyskolen BI, Oslo, 2008

Publikasjoner

Equity Derivatives 2016 Norway – co-author – Getting the Deal Through, 2016
Masteroppgave – Termination for breach of international commercial contracts – a comparison of the general principles in Norwegian law, the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG] and English law, 2013, 2013
Nytt fra
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik