Søk blant våre ansatte

Bård Bergersen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:b.bergersen@selmer.no
+47 980 88 444

» Les mer om Bård

Kompetanse

Bård Bergersen arbeider hovedsakelig med kontrakter innenfor IT-bransjen og har erfaring med både skreddersydde avtaler og standardavtaler.

Bård yter løpende bistand til kunde- og leverandørsiden i forbindelse med gjennomføring av IT-leveranser, som ved valg av avtalemodell, gjennomgang av tilbud, forhandlinger, utarbeidelse og tilpasning av avtaler, og oppfølging av avtaleforhold etter signering. Han har også erfaring med transaksjoner innenfor teknologisektoren og bistår ofte med due diligence gjennomganger av slike selskaper.

Bård er engasjert og har en konseptuell forståelse for teknologifeltet, noe som setter ham i stand til å forstå sammenhengen mellom teknologi, forretningsmodeller og juss. Gjennom løpende kontraktsrådgivning til sentrale aktører har Bård også meget god innsikt i gjeldende markedspraksis innenfor IT-bransjen.

Bård bistår også jevnlig  med tvisteløsning i saker som involverer IT-leveranser, og har særlig erfaring fra rettsprosesser for ordinære domstoler. I tillegg arbeider han med generell kontraktsrett, entrepriserett og juridiske problemstillinger knyttet til immaterielle rettigheter og personvern.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2011–2014
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2011
Internasjonale valgemner – Negotiations, International trade law og Business law – Bond University, Australia, 2010

Publikasjoner

Masteroppgave – Overdragelse av foretaksnavn og sekundære forretningskjennetegn, 2011
Negotiation Research Paper – Cross cultural negotiation, 2010
Faste advokater

Kjetil Baldersheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.baldersheim@selmer.no
+47 992 90 709

» Les mer om Kjetil

Gunnar Eckhoff

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.eckhoff@selmer.no
+47 909 47 798

» Les mer om Gunnar

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Anja Lange

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas