Søk blant våre ansatte

Astrid Håve Stenersen


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.stenersen@selmer.no
+47 913 52 851

» Les mer om Astrid

Kompetanse

Astrid Stenersen arbeider med tvisteløsning og eiendomsrettslige problemstillinger, med hovedvekt på bygg, anlegg og entreprise. Hun bistår både byggherrer, entreprenører, arkitekter og andre rådgivere i alle faser av byggeprosjektet; fra kontraktsforhandlinger og kontraktsutforming til sluttoppgjør.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat - Advokatfirmaet Selmer AS, 2018–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–2018
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Oslo, 2015
Skriveplass – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015
Praktikant – Advokatfirmaene Kvale og Selmer, 2014–2015

Publikasjoner

Masteroppgave med tittelen - Offentligrettslig pliktbrudd som grunnlag for erstatning etter skadeserstatningsloven § 2-1: En vurdering av ansvarlige foretaks erstatningsansvar overfor tredjemenn i lys av Høyesteretts dom inntatt i Rt. 2015 s. 276, 2015
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik