Søk blant våre ansatte

Anja Lange


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.lange@selmer.no
+47 975 72 936

» Les mer om Anja

Kompetanse

Anja Lange bistår selskaper med arbeidsrettslig rådgivning og personvernspørsmål.

Anja er spesialisert innen arbeidsrett. Hun bistår blant annet med utarbeidelse av arbeidsavtaler på alle nivåer og løpende rådgivning i arbeidsforhold. Hun har særlig erfaring med spørsmål som oppstår i forbindelse med transaksjoner og virksomhetsoverdragelser, omstillings- og nedbemanningsprosesser, arbeidsrettslig due diligence, og avslutning av arbeidsforhold, herunder forhandling av sluttavtaler. Anja har også erfaring med forhandling av tariffavtaler på vegne av arbeidsgivere. I tillegg er Anja ekspert på reglene om ansattes rett til styrerepresentasjon. 

Innen personvern bistår Anja selskaper med personvernrettslige compliance programmer, i tillegg til løpende personvernvernrettslig rådgivning blant annet i tilknytning til ansattelses- og kundeforhold. Anja har også erfaring med utarbeidelse av databehandleravtaler, samt at hun bistår selskaper med meldinger og utarbeidelse av konsesjonssøknader til Datatilsynet. Anja har også god innsikt i hvordan selskaper som igangsetter private granskinger bør håndtere personopplysninger.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2011–2014
Praktikant – Advokatfirmaet Selmer DA og Simonsen Advokatfirma DA, 2011
Saksbehandler – Jussformidlingen i Bergen, 2009–2010
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2011
International Law and Organizations – American University, Washington D.C., 2010

Publikasjoner

Masteroppgave – Lovligheten av bedriftsfastsatte aldersgrenser, 2011
Faste advokater

Kjetil Baldersheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.baldersheim@selmer.no
+47 992 90 709

» Les mer om Kjetil

Gunnar Eckhoff

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.eckhoff@selmer.no
+47 909 47 798

» Les mer om Gunnar

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas