Søk blant våre ansatte

Andreas Lien Sandberg


Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas

Kompetanse

Andreas Lien Sandberg bistår norske og utenlandske virksomheter med restruktureringer, oppkjøp, fusjoner og fisjoner. Andreas arbeider også med spørsmål knyttet til konkurs og gjeldsforhandlinger og har særlig erfaring med rådgivning i forbindelse med grenseoverskridende konkurs- og restruktureringsoppdrag på vegne av både kreditorer og styrer. I tillegg yter Andreas løpende selskaps- og kontraktsrettslig rådgivning, blant annet innenfor fast eiendom, IT og teknologi. 

Andreas har erfaring som prosedyreadvokat i saker om styreansvar og aksjonærkonflikter og har prosedert flere saker om verdifastsettelse ved innløsning av aksjer. Han prosederer også saker om kontraktstvister, arrest og omstøtelse av betalinger i forbindelse med konkurs.

I tillegg er Andreas oppnevnt som sensor og veileder for studenter som skriver masteroppgave innen selskapsrett ved Universitetet i Oslo.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2010–2013
Master i rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2010
Vitenskapelig assistent – Universitetet i Bergen, 2009
Praktikant – Utenriksdepartementet ved Norges faste delegasjon til Europarådet, Strasbourg, Frankrike, og advokatfirmaene Selmer, Schjødt og PricewaterhouseCoopers, 2006–2009
Valgemner – Université Robert Schuman, Strasbourg, Frankrike, 2008

Publikasjoner

Bostyrers innhenting av informasjon og bevis i utlandet, særlig i USA – medforfatter – Tidsskrift for forretningsjuss, 2013
Masteroppgave – Resultatansvarets betydning for den skatterettslige tidfestingen av inntekter fra tilvirkningskontrakter, 2010
Faste advokater

Bård Bergersen

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.bergersen@selmer.no
+47 980 88 444

» Les mer om Bård

Yvonne Ervik

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:y.ervik@selmer.no
+47 900 68 992

» Les mer om Yvonne

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Eivind Aarnes Nilsen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.nilsen@selmer.no
+47 960 49 444

» Les mer om Eivind

Guro Nordang

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Andreas Lien Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.sandberg@selmer.no
+47 995 47 306

» Les mer om Andreas