Sorter etter avdeling

Søk blant våre ansatte

Alexander Weidemann


Stilling: Fast advokat

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:a.weidemann@selmer.no
+47 971 86 143

» Les mer om Alexander

Kompetanse

Alexander Weidemann rådgir norske og internasjonale selskaper innen olje, gass og oljeservicenæringen med kontrakts- og petroleumsrettslige problemstillinger. Alexander har betydelig kompetanse og erfaring med utarbeidelse av kontrakter og tvisteløsning.

Alexander har god kompetanse på det regulatoriske rammeverk for petroleumsnæringen, og han har bistått i flere transaksjoner vedrørende kjøp av produksjonslisenser på norsk sokkel.

Alexander har også opparbeidet seg kompetanse og erfaring med problemstillinger innenfor compliance-området, herunder anti-korrupsjon, foretaksstraff og sanksjoner, fra sitt opphold hos Statoil.

Arbeidserfaring og utdannelse

Fast advokat – Advokatfirmaet Selmer AS, 2019–
Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2016–2018
Legal Counsel (utlån) – Statoil ASA, Legal, Anti-Corruption and Ethics, 2017 (juni - desember)
Master i Rettsvitenskap – Universitetet i Bergen, 2015
Skriveplass – Advokatfirmaet Selmer DA, 2015
Saksbehandler – Jussformidlingen, 2014–2015
Praktikant – Advokatfirmaene Thommessen, Steenstrup Stordrange og Selmer, 2013–2015
Arbeidsgruppeleder – Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, 2012–2013

Publikasjoner

Masteroppgave – Advokaters erstatningsansvar overfor tredjemenn, 2015
Faste advokater

Harald Blair Berg

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.blair.berg@selmer.no
+47 416 51 693

» Les mer om Harald

Helene Amalie Flølo

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Erlend Eriksen Gjein

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.gjein@selmer.no
+47 414 71 927

» Les mer om Erlend

Elisabeth Hansen

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Helene Hem Halum

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.halum@selmer.no
+47 905 20 297

» Les mer om Helene

Sindre Larsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Maria Therese Mikkelsen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.mikkelsen@selmer.no
+47 979 74 575

» Les mer om Maria

Lise Landsverk Mo

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.mo@selmer.no
+47 971 64 532

» Les mer om Lise

Guro Nordang-Bjerknes

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:g.nordang@selmer.no
+47 900 47 414

» Les mer om Guro

Pia Pedersen

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Jan Mathias Råheim

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.raaheim@selmer.no
+47 986 85 480

» Les mer om Jan Mathias

Ingrid Klokk Sandberg

Stilling: Fast advokat - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.sandberg@selmer.no

» Les mer om Ingrid

Stina Spanne

Stilling: Fast advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.spanne@selmer.no
+47 928 47 511

» Les mer om Stina

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Fast advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik