Søk blant våre ansatte

Torgeir Lie Storberget


Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanseområder:

Kontaktinfo:t.storberget@selmer.no
+47 982 99 929

» Les mer om Torgeir

Kompetanse

Torgeir Lie Storberget arbeider primært med forretningsjuridiske problemstillinger innen gransking og compliance. Han bistår i forbindelse med private granskinger, spesielt i forhold til granskingsmetodikk og prosessuelle spørsmål.

Torgeir jobber også med corporate compliance, med særlig fokus på samfunnsansvar, etikk og anti-korrupsjon. Han er norsk kommisjonsmedlem i ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-Corruption, et ledende globalt organ innen utvikling av god forretningsskikk, bedrifters samfunnsansvar og korrupsjonsbekjempelse.

Torgeir har kommersiell og juridisk erfaring fra lederstillinger i det private næringsliv og fra offentlig saksbehandling. Han har spesielt kompetanse innen omdømmebygging, kommunikasjon og markedsføring, samt med identifisering, sikring og tvangsrealisering av formuesgoder og andre verdier i tillegg til tvangsfullbyrdelse.

Arbeidserfaring og utdannelse

Advokatfullmektig – Advokatfirmaet Selmer DA, 2014–
Certified Financial Crime Specialist (CFCS), 2014
Master i Rettsvitenskap – Universitet i Oslo, 2013
Stipendiat – Advokatfirmaet Selmer DA, 2013
Namsfullmektig (studentmedarbeider) – Namsfogden i Oslo, 2012
Partner – Bali Organiser AS, 2011–2012
Konsulent (deltid) – Retts- og påtaleseksjonen, Hordaland Politidistrikt, 2009–2010
Namsfullmektig (deltid) – Namsfogden i Bergen, 2008–2010
Bachelor i administrasjon og organisasjon – Universitet i Bergen, 2009
Enkeltemner innen økonomisk og organisert kriminalitet, arbeidspsykologi, kriminologi, rettssosiologi, medievitenskap og kommunikasjon – Universitetet i Oslo, 2008
Namsfullmektig – Asker og Bærum Politidistrikt, 2007–2008
Konsulent politivakt/etterforskning – Oslo politidistrikt, 2006–2007
Salgs- og markedssjef – Mynt Betalingsterminaler AS, 2005
Gründer, partner og kreativ leder – JCP (Just Cruzin Production AS), 1998–2005
Bedriftsøkonomiske fag – Handelshøyskolen BI, 1999
Ex. phil og lingvistikk – Universitetet i Oslo, 1996

Publikasjoner

Masteroppgave – Et saklighetskrav til besvær? En analyse av granskingsreglene i aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 5-25 og 5-26 med særlig fokus på vilkåret saklig grunn, 2013
Bacheloroppgave  Mellom effektivitet og uavhengighet – En analyse av debatten rundt organiseringen av politi og påtalemyndighet i Norge, 2009
Advokatfullmektiger

Ingrid Abildgaard

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.abildgaard@selmer.no
+47 938 67 076

» Les mer om Ingrid

Knut Engh Andenæs

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.andenaes@selmer.no
+47 980 15 171

» Les mer om Knut

Sigbjørn Vaale Arnesen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.arnesen@selmer.no
+47 415 20 247

» Les mer om Sigbjørn

Anne-Beth Engan

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.engan@selmer.no
+47 920 82 018

» Les mer om Anne-Beth

Helene Amalie Flølo

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.flolo@selmer.no
+47 918 31 109

» Les mer om Helene Amalie

Maren Folkestad

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.folkestad@selmer.no
+47 991 00 101

» Les mer om Maren

Mette Gottschalk

Stilling: Advokatfullmektig - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.h.gottschalk@selmer.no

» Les mer om Mette

Elisabeth Hansen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.hansen@selmer.no
+47 482 55 780

» Les mer om Elisabeth

Kjetil Grini Jacobsen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:k.grinijacobsen@selmer.no
+47 954 72 392

» Les mer om Kjetil

Sindre Larsen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.larsen@selmer.no
+47 480 66 177

» Les mer om Sindre

Bjørn Løtveit

Stilling: Advokatfullmektig - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:b.lotveit@selmer.no
+47 959 49 175

» Les mer om Bjørn

Christina Norland

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.norland@selmer.no
+47 938 25 412

» Les mer om Christina

Pia Pedersen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:p.pedersen@selmer.no
+47 984 08 527

» Les mer om Pia

Mads Helmich Pedersen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.pedersen@selmer.no
+47 994 99 441

» Les mer om Mads

Emily Sandnes

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:e.sandnes@selmer.no
+47 950 63 790

» Les mer om Emily

Alexander Schiander

Stilling: Advokatfullmektig - i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.schiander@selmer.no
+47 926 38 523

» Les mer om Alexander

Fredrik Sparre-Enger

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sparre-enger@selmer.no
+47 922 68 317

» Les mer om Fredrik

Astrid Håve Stenersen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.stenersen@selmer.no
+47 913 52 851

» Les mer om Astrid

Håvard Sterri

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:h.sterri@selmer.no
+47 976 95 570

» Les mer om Håvard

Torgeir Lie Storberget

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.storberget@selmer.no
+47 982 99 929

» Les mer om Torgeir

Frederik Sveen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:f.sveen@selmer.no
+47 901 98 074

» Les mer om Frederik

Alexander Weidemann

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.weidemann@selmer.no
+47 971 86 143

» Les mer om Alexander

Vilde Wigenstad

Stilling: Advokatfullmektig i permisjon

Kompetanse:

Kontaktinfo:v.wigenstad@selmer.no
+47 984 06 114

» Les mer om Vilde

Linn M. A. Wilhelmsen

Stilling: Advokatfullmektig

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.wilhelmsen@selmer.no
+47 476 60 448

» Les mer om Linn