Venture Capital


Vekstkapital er avgjørende for å bringe frem nye teknologiske og industrielle løsninger i samfunnet. I Norge ser vi stadig flere spennende selskaper som søker internasjonale vekstmuligheter og trenger betydelige kapitaltilskudd. Såkorn- og vekstkapitalfond er viktige bidragsytere til fremveksten av morgendagens ledende selskaper. På grunn av høy risiko ved investeringer i tidlig fase kan avtaleverket være komplisert og omfattende. Investorene ønsker mekanismer som begrenser deres investeringsrisiko og gründerne skal ha gode insentiver gjennom eierskap. Investorer ønsker også klare og effektive mekanismer for realisasjon av investeringen.

Venture Capital er et satsningsområde for Selmer. Vi skal være en preferert samarbeidspartner for aktører i alle ledd i verdikjeden. Selmer har bistått i en rekke venturetransaksjoner i mer enn tre tiår, blant annet innen sektorer som fornybar energi, industriell teknologi, software og IT, fintech, life sciences og helseteknologi. Vi bistår norske selskaper på jakt etter finansiering, og velkjente såkorns- og vekstkapitalinvestorer fra Norden, Europa og USA.

Vår Venture Capital-gruppe kombinerer spesialistforståelse innen IP, media og teknologi med omfattende erfaring fra venturekapital-transaksjoner. Selmer tilbyr ekspertise innen alle relevante juridiske disipliner, men også meget god forståelse av vekstselskaper, deres behov, teknologi, insentiver, og ikke minst økonomien og risikohåndteringen som ligger bak såkorns- og vekstfinansiering.

Langvarig engasjement i startup-miljøet

Selmers langvarige engasjement i det norske startup-miljøet har sitt grunnlag i et oppriktig ønske om å bidra til fremveksten av nye norske suksessrike selskaper. Dette gir oss en fordel som rådgiver for klienter som investerer eller søker vekstkapital. Selmer bistår flere ledende selskaper fra den norske startup-scenen. Vi kjenner markedet og aktørene svært godt, blant annet gjennom vårt partnerskap med Mesh – The Nordic Creator's Community, og rådgivningen vi tilbyr deres medlemmer. Selmer samarbeider også jevnlig med organisasjoner som IKT Norge, Oslo Fintech og Oslo Innovation Week.

Selmer er også medlem av NVCA (Norsk venturekapital forening) og har et tett samarbeid med foreningen, blant annet gjennom månedlige frokostseminarer.

Selmer bistår investorer og selskaper med blant annet:

Med hjelp av vårt team av økonomer og revisorer på avdelingen for Finansiell analyse og transaksjonsstøtte tilbyr vi også finansielle selskapsgjennomganger og verdivurderinger som en integrert del av vår rådgiving. Vårt "one stop shop" konsept gir tids- og kostnadseffektive løsninger, som er høyt verdsatt både av selskaper i oppstartsfase der likviditet er særskilt viktig, og av investorer som ønsker tette og effektive team.

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Remi Christoffer Dramstad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.dramstad@selmer.no
+47 414 41 564

» Les mer om Remi Christoffer

451|416|281|280|231|230
Team:

Remi Christoffer Dramstad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.dramstad@selmer.no
+47 414 41 564

» Les mer om Remi Christoffer

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Robert Sveen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.sveen@selmer.no
+47 402 45 000

» Les mer om Robert