Tvisteløsning


Vi forstår at tvister ofte innebærer en ekstraordinær situasjon for de involverte, selv om det er "rutine" for oss. Dette stiller krav til forståelse og åpen kommunikasjon om alle sider av saken. I slike situasjoner handler det om å få klarhet i hele sakskomplekset og hvilken risiko som foreligger med hensyn utfall og kostnader.

Selmers tvisteavdeling består av 6 partnere og 14 advokater. Vi har fokus på og håndterer alle typer tvister innenfor det forretningsjuridiske området. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale virksomheter, offentlige virksomheter og foretak og myndigheter.

I de senere år har vi håndtert svært omfattende og kompliserte tvister innen olje- og gassindustrien og en rekke voldgiftssaker innen entreprise, transaksjoner, distribusjon og kontraktstolkning. Vi har spisskompetanse knyttet til tvister innen fast eiendom/infrastruktur, onshore- og offshoreentreprise, transaksjonsoppgjør, energi, immaterialrett insolvens og fordringsinndrivelse, arbeidsrett og forskjellige ansvarssaker.

Kompetanse

Midlertidig forføyning og arrester


Midlertidig sikring i form av midlertidig forføyning eller arrest blir brukt når det haster med å få en foreløpig avgjørelse i et omtvistet forhold. Den[...]

Kompetanse

Voldgift og andre tvisteløsninger


I voldgiftssaker kan du skreddersy domstolens sammensetning slik at spesialkompetansen din tvist krever er representert hos de som skal avgjøre saken. Voldgift som tvisteløsningsmekanisme fungerer[...]

Kontaktpersoner:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Carl E. Roberts

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Relaterte artikler:
Aktuelt

Camilla Magnus
på transaksjons-
toppen i Norden

Selmerpartner, Camilla Magnus, er Norges ledende kvinnelige transaksjonsadvokat med hele 13 [...]

Arrangement

Hva betyr digi-
talisering for PE-
selskaper og ..

Velkommen til PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 14. februar 2017, Selmer og Norsk [...]

Aktuelt

Erna Solberg til
Antikorrupsjons-
konferansen 2017

For fjerde gang arrangerer Selmer Antikorrupsjonskonferansen, et unikt samarbeid med ØKOKRIM, [...]