Tvisteløsning


Vi forstår at tvister ofte innebærer en ekstraordinær situasjon for de involverte, selv om det er "rutine" for oss. Dette stiller krav til forståelse og åpen kommunikasjon om alle sider av saken. I slike situasjoner handler det om å få klarhet i hele sakskomplekset og hvilken risiko som foreligger med hensyn utfall og kostnader.

Selmers tvisteavdeling består av 6 partnere og 14 advokater. Vi har fokus på og håndterer alle typer tvister innenfor det forretningsjuridiske området. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale virksomheter, offentlige virksomheter og foretak og myndigheter.

I de senere år har vi håndtert svært omfattende og kompliserte tvister innen olje- og gassindustrien og en rekke voldgiftssaker innen entreprise, transaksjoner, distribusjon og kontraktstolkning.

Vi har spisskompetanse knyttet til tvister innen fast eiendom/infrastruktur, onshore- og offshoreentreprise, transaksjonsoppgjør, energi, immaterialrett insolvens og fordringsinndrivelse, arbeidsrett og forskjellige ansvarssaker.

Les mer om utvalgte tjenester her:
- Prosjektgjennomføring: Prosjekt- og dokumenthåndtering som sikrer i tilfelle tvist. Les mer
- Kontraktinngåelse: Riktig tvisteløsningsmekanisme i kontrakten. Les mer
Kontaktperson:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Team:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Carl E. Roberts

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Relaterte artikler:
Aktuelt

The Legal 500
2019: Fortsatt
gode plasseringer

Rangeringsbyrået The Legal 500s årlige advokatrangering er her. Selmer-partner Mikkel Vislie er [...]

Aktuelt

Gjenvinning
av skip – nytt
regelverk...

EUs forordning om sikker og forsvarlig gjenvinning av skip ble gjort til en del av EØS-avtalen den [...]

Aktuelt

Internasjonale
kontrakter:
Ny giv for...

FNs generalforsamling vedtok den 20. desember 2018 en ny konvensjon om fullbyrding av forlik etter [...]