Tvisteløsning


Vi forstår at tvister ofte innebærer en ekstraordinær situasjon for de involverte, selv om det er "rutine" for oss. Dette stiller krav til forståelse og åpen kommunikasjon om alle sider av saken. I slike situasjoner handler det om å få klarhet i hele sakskomplekset og hvilken risiko som foreligger med hensyn utfall og kostnader.

Selmers tvisteavdeling består av 6 partnere og 14 advokater. Vi har fokus på og håndterer alle typer tvister innenfor det forretningsjuridiske området. Vi bistår jevnlig norske og internasjonale virksomheter, offentlige virksomheter og foretak og myndigheter.

I de senere år har vi håndtert svært omfattende og kompliserte tvister innen olje- og gassindustrien og en rekke voldgiftssaker innen entreprise, transaksjoner, distribusjon og kontraktstolkning. Vi har spisskompetanse knyttet til tvister innen fast eiendom/infrastruktur, onshore- og offshoreentreprise, transaksjonsoppgjør, energi, immaterialrett insolvens og fordringsinndrivelse, arbeidsrett og forskjellige ansvarssaker.

Kompetanse

Midlertidig forføyning og arrester


Midlertidig sikring i form av midlertidig forføyning eller arrest blir brukt når det haster med å få en foreløpig avgjørelse i et omtvistet forhold. Den[...]

Kompetanse

Voldgift og andre tvisteløsninger


I voldgiftssaker kan du skreddersy domstolens sammensetning slik at spesialkompetansen din tvist krever er representert hos de som skal avgjøre saken. Voldgift som tvisteløsningsmekanisme fungerer[...]

Kontaktpersoner:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Carl E. Roberts

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl

Svein Sulland

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.sulland@selmer.no
+47 915 59 689

» Les mer om Svein

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Unngå høye
kostnader og
langvarige ..

En effektiv måte å løse en konflikt på er mekling. Ikke bare sparer man tid, men det er også [...]

Aktuelt

Carl E. Roberts er en av Norges første...

I midten av november 2016 besto Roberts den nye advokatmeklereksamen som ble avholdt i regi av [...]

Fagartikkel

Bevissikring – et potensielt...

Bevissikring er et kraftfullt og effektivt virkemiddel ved mistanke om ulovligheter, men kan også [...]