Transport og logistikk


Transport og logistikkhåndtering av varer og råstoff er kritiske faktorer for alle ledd i varehandelen, både for produsenter, distributører og detaljister. Logistikknæringen tilbyr stadig mer avanserte tjenester som krever gode kontrakter og profesjonell oppfølging fra aktørene. Persontransport får stadig større samfunnsmessig betydning grunnet miljøkrav, befolkningsvekst og sentralisering. Persontransport har spesiell og omfattende regulering hvor kontraktsrett og forvaltningsrett må kombineres.

Selmers advokater har bred erfaring fra transport-, spedisjons-, logistikk- og reiselivsbransjen. Vi bistår flere store aktører innenfor denne sektoren, både norske og internasjonale. Selmer har lang erfaring i å bistå med kontraktsforhandlinger, kontraktshåndtering, utvikling av distribusjonssystemer og andre kompliserte avtalestrukturer både for logistikkaktører og for deres kunder. Dette omfatter blant annet tjenesteavtaler (SLA) og insentivordninger med bruk av positiv og negativ bonus (bonus og malus). Vi har i tillegg ført en rekke voldgiftsaker innenfor persontransportsektoren.

Totaltransport, distribusjon og logistikk

Selmer håndterer avtaler som dekker alle transport- og logistikkoppgaver, som for eksempel tredjepartsløsninger for bedrifter på både leverandør- og kundesiden. Vi har god innsikt i SLA-krav og hvilke incitamenter som bidrar til effektivisering av tjenestene både på kunde- og leverandørsiden.

Våre spesialister bistår med valg og utforming av ulike avtaletyper for distribusjon av varer og tjenester, og vi håndterer alle kommersielle og konkurranserettslige problemstillinger som slike avtaleforhold reiser. Vi gir råd om komplekse og omfattende logistikk-kontrakter, særlig innen dagligvaresektoren og de store landsdekkende kjedene innen bransjer som landbruk, havbruk og motorkjøretøyer.

Agent- og speditøravtaler

Som ledd i vår bistand knyttet til sjøtransport arbeider vi med agent- og speditøravtaler, og gir råd om havnelovgiving og avgiftshåndtering.

Persontransport

Vi rådgir aktører innen buss, tog, båt/ferge og helikopter-transport. Selmers bistand omfatter blant annet kontrakter, offentlige anskaffelser, relevant rammelovgivning og konsesjoner. Vi hjelper også offentlig eide bedrifter med forvaltningsmessige forhold og problemstillinger knyttet til offentlighetsloven.

Team:

Asbjørn Berg

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.berg@selmer.no
+47 909 67 350

» Les mer om Asbjørn

Norman Hansen Meyer

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.meyer@selmer.no
+47 481 61 627

» Les mer om Norman