Transaksjoner og M&A


Kjøp og salg av selskaper, virksomheter og andre aktiva er en nødvendig forutsetning for vekst og utvikling i samfunnet. Norge har et aktivt og likvid transaksjonsmarked som svinger i takt med den økonomiske utviklingen. Norsk økonomi regnes som svært åpen og næringslivet har et stort innslag av utenlandsk kapital, som følge av få eierbegrensninger for utenlandske aktører.

Selmers transaksjonsadvokater har betydelig erfaring fra nasjonale og internasjonale transaksjoner med stor spennvidde og kompleksitet. Transaksjoner og M&A er et av de største virksomhetsområdene i Selmer, og vi høster internasjonal anerkjennelse for vårt arbeid på dette feltet. Vi etterstreber effektiv prosjektledelse og kommunikasjon for å sikre gode transaksjonsprosesser.

Vår transaksjonsrådgivning har et bredt nedslagsfelt blant annet innen olje og gass, fornybar energi, eiendom, varehandel, IT og industri. Kundekretsen vår omfatter blant annet norske og internasjonale børsnoterte og ikke-noterte selskaper, investeringsbanker, institusjoner og fond. Over halvparten av kundene våre på dette feltet er utenlandske aktører. Vi bistår også staten og flere kommuner i utøvelse av offentlig eierskap. 

Vi bistår i alle typer transaksjoner som kjøp og salg av selskaper og virksomheter, omorganiseringer og restruktureringer, etablering av joint ventures, fusjoner og fisjoner.

Private M&A (Transaksjoner med unoterte selskaper)

I vår rådgivning knyttet til transaksjoner arbeider vi tett med våre spesialister innen blant annet arbeidsrett, skatt, børs- og verdipapir og konkurranserett. Vi bistår i alle faser av transaksjonsprosessen; herunder ved strukturering av transaksjonen og due-diligence gjennomgang, vi deltar i forhandlinger, utarbeider avtaler, og bistår med signering og gjennomføring.

Vår rådgivning omfatter et bredt spekter av avtaleverk, som konfidensialitetsavtaler, mandatavtaler, kjøps- og salgsavtaler, låneavtaler og aksjonæravtaler. Som det eneste advokatfirmaet i Norge kan vi også levere en kombinert juridisk og finansiell due diligence, hvor økonomer fra vårt kompetanseområde for finansiell analyse og transaksjonsstøtte jobber tett med våre advokater. Vi bistår også med kjøpesumsberegninger- og modeller og insentivordninger, og utfører kommersielle og operasjonelle analyser av selskaper og markeder. I tillegg hjelper vi selskaper med å forenkle og rasjonalisere selskapsstrukturer etter oppkjøpsprosesser for å sikre forventede synergier.

Børsnoteringer og andre transaksjoner over børs

Vi bistår selskaper, verdipapirforetak, investorer og offentlige myndigheter og er rådgiver for børsnoterte selskaper, selskaper på vei mot børs, og for meglerhus. Vi ivaretar hele prosessen fra børsnotering eller oppkjøp/overtakelse av børsnoterte selskaper til løpende rådgivning knyttet til flaggeplikt, informasjonsplikt, innsidehandel, og eierstyring og selskapsledelse.

Vi har rådgitt på flere av de største oppkjøpene av børsnoterte selskaper, såkalte "public to private-transaksjoner", de senere årene. Flere av disse transaksjonene har vært igangsatt av selskapets aksjonærer og gjennomført som strukturerte auksjonsprosesser. Vi har også kompetanse på "dual-track-prosesser", hvor profesjonelle eiere i tillegg til ordinært salg også søker børsnotering som salgskanal.

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Camilla Magnus

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.magnus@selmer.no
+47 977 23 233

» Les mer om Camilla

Team:

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Mads Iversen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.iversen@selmer.no
+47 908 83 103

» Les mer om Mads

Camilla Magnus

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.magnus@selmer.no
+47 977 23 233

» Les mer om Camilla

Ingar Solheim

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.solheim@selmer.no
+47 476 40 476

» Les mer om Ingar

Robert Sveen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.sveen@selmer.no
+47 402 45 000

» Les mer om Robert

Relaterte artikler:
Aktuelt

Selmer advises
Infront ASA
in the...

Selmer advises Infront ASA in the acquisition of vwd Group to create leading European financial [...]

Fagartikkel

M&A med Kina
– innsikt skaper
muligheter

Mulighetene for grensekryssende transaksjoner mellom Norge og Kina er bedre enn på mange år. Kina [...]

Aktuelt

Høy Chambers-
rangering
for Selmer

Selmer scorer høyt på Chambers aller første FinTech-rangering i Norge. I tillegg nevnes [...]