Media og telekom


Medie- og telekommunikasjonsbransjene særkjennes av sterk konkurranse, rask teknologisk utvikling og sterk bransjeglidning som utfordrer lønnsomheten og etablerte forretningsmodeller. Den raske utviklingen krever ofte innovativ håndtering av spørsmål det ikke finnes klare rettslige eller kommersielle svar på.

Selmers spesialister bistår løpende norske og internasjonale aktører innen medier og telekommunikasjon. Våre kunder omfatter både etablerte industriaktører, store aktører som utfordrer etablerte bransjegrenser så vel som unge, innovative selskaper. Vi er særlig anerkjente for vår evne til å kombinere teknologi- og forretningsforståelse og kundenes forretningsmessige behov kombinert med de rettslige og kommersielle rammebetingelsene.

Våre tjenester

Vår rådgivning omfatter alle typer rettsspørsmål av betydning for disse bransjene. Vi bistår blant annet ved transaksjoner, kjøp og salg av produkter og tjenester, i rettighetsspørsmål, gir råd om regulatoriske rammebetingelser og med håndtering av tvister.

Media

Vi rådgir blant annet i rettslige problemstillinger knyttet til innholdsansvar og ytringsfrihet, reklame, og privat og kommersiell bruk av sosiale medier, kringkasting, andre elektroniske medier og distribusjonskanaler.

Våre advokater bistår også ved spørsmål knyttet til mellommenns ansvar på internett og til internettmediet generelt, eierskapskrav og behandling av personopplysninger.

Telekom

Vår bransjespesifikke rådgivning innen telekom spenner seg fra komplekse transaksjoner til konkurranserettslige analyser av mobil- og bredbåndstjenester og forbrukerregulering. Vi bistår jevnlig med regulatoriske spørsmål knyttet til sektorspesifikk markedsregulering i Norge og EU, etablering av virksomhet og kontakt med offentlige myndigheter.

Våre advokater gir også råd i spørsmål knyttet til leveringsvilkår for ulike tjenester, kringkasting og innholdstjenester, utbygging, bruk og prising av infrastruktur og aksessformer.

Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Team:

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Ståle L. Hagen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hagen@selmer.no
+47 934 90 842

» Les mer om Ståle

Martin Berggreen Rove

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Slik håndterer
du "WannaCry"
og andre løse..

Det verdensomspennende datavirusangrepet "WannaCry" omtales som tidenes største, og skal til nå ha [...]

Aktuelt

Selmer oppretter ekspertteam innen...

Store banker verden over frykter å tape inntil 24 prosent av omsetningen de neste fem årene som [...]

Aktuelt

Frokostseminar om det digitale...

Tirsdag 8. november 2016 var PE-bransjen samlet hos Selmer på månedlig NVCA-fagfrokost. Tema var [...]