Restrukturering og insolvens


Restrukturering og insolvens spenner over et vidt område og mange bransjer og har i stadig økende grad en internasjonal dimensjon. Oppdragene kan ofte være preget av høyt stressnivå og involvere store verdier. For selskaper i økonomisk krise kan feil valg ha dramatiske konsekvenser for både virksomheten og enkeltindividene. Dyktige restruktureringsadvokater må derfor ha en utpreget evne til å forstå og kommunisere med mennesker i utfordrende situasjoner, inneha god strategisk- og forretningsmessig forståelse og være løsningsorienterte.

Selmer er en ledende og anerkjent aktør innenfor restrukturering og insolvens. Våre oppdragsgivere kommer fra alle deler av næringslivet, med en stor andel oppdrag fra bank- og finanssektoren, privateide virksomheter, små og mellomstore bedrifter, børsnoterte selskaper og offentlig sektor. Vår erfaring spenner over de fleste tenkelige problemstillinger og de fleste bransjer. 

Vår arbeidsform har en uformell karakter, vi er kostnadsbevisste og vår innsats vil alltid være tilpasset det enkelte oppdrag. Vi har over tid opparbeidet et team med unik innsikt, kompetanse og god forretningsforståelse. Vi er anerkjente for vårt tverrfaglige teamarbeid i restrukturerings- og insolvensoppdrag, hvor vi kombinerer advokater og økonomiske ressurser fra vårt kompetanseområde for Finansiell analyse og transaksjonsstøtte.

Vårt hovedfokus er å ivareta oppdragsgivers interesser og gjenvinne verdier. Vi tilbyr grundige analyser av ulike handlingsalternativer og gjennomfører valgt løsning med kompromissløs vilje. Vår arbeidsmetodikk gjør oss i stand til å løse krevende operasjonelle og finansielle restruktureringer. Vi bistår i ulike finansieringsscenarier i grenselandet mellom tradisjonell bankfinansiering til obligasjonslån, kreditorforhandlinger, gjeldsforhandlinger og konkurser. Vi tilbyr også rådgivning knyttet til ansvar for styremedlemmer, daglig leder og andre.

Bobehandling og gjeldsforhandlinger

Våre advokater påtar seg løpende bostyreroppdrag for landets skifteretter. Vi bistår også banker/långivere, styremedlemmer og andre som berøres av konkurs.

Se alle konkursbo her.

Restruktureringsprosesser

Vi foretar selskapsgjennomgang og situasjons- og handlingsanalyse relatert til virksomheten, og vi bistår med gjennomgang av pantesikkerheter, egenkapital- og lånetransaksjoner, forhandlinger, tvisteløsning og eventuelt med oppbud. Vi har solid kompetanse på prosjektledelse (CRO) i inn- og utland.

Utsatte engasjementer

Selmer bistår en rekke banker, finansinstitusjoner og andre långivere (herunder ulike interessent-grupper i tilknytning til obligasjonsfinansiering) i håndteringen av misligholdte og utsatte engasjementer. Selmers styrke er erfaring, kompetanse og kjennskap til de "spilleregler" og rammer som gjelder for de ulike aktørene. Dernest evner vi å forstå sammenhenger og betydningen av å sette sammen riktig kompetanse med interne og eksterne bidragsytere i så vel enkle som komplekse prosesser.

Verdigjenvinning (asset recovery)

Gjennom medlemskap i det verdensomspennende nettverket ICC Fraudnet kan vi tilrettelegge for effektiv bistand 24/7 innen blant annet "asset recovery", rettslige prosesser og ulike rettsanmodninger, restruktureringer og konkurser, og rådgivning om lokal lovgivning. Vi har erfaring fra en rekke oppdrag både i Europa, USA, Asia og Afrika.

Rangeringer:

Topprangert av Chambers Europe

Topprangert av Chambers Global

Topprangert av Legal 500

Kontaktpersoner:

Thomas Steen Brandi

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.brandi@selmer.no
+47 970 40 500

» Les mer om Thomas

Per Morten Christiansen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:pmc@selmer.no
+47 454 00 382

» Les mer om Per Morten

Anne Kjølseth Ekerholt

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.kjolseth@selmer.no
+ 47 928 80 555

» Les mer om Anne

Tor Herdlevær

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.herdlevaer@selmer.no
+47 917 02 187

» Les mer om Tor

Relaterte artikler:
Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]

Fagartikkel

Forslag til endringer i reglene for...

Et lovutvalg har i NOU 2017:1 foreslått endringer i verdipapirhandelloven for å gjennomføre et EU [...]

Aktuelt

Solide rang-
eringer for
Selmer ..

Chambers and Partners har nå lansert sin "Global Edition 2017" hvor vi opprettholder gode [...]