Private Equity


Private Equity fond (PE-fond) er blant de største og viktigste eierne av norsk næringsliv. Fondene er aktive eiere med klare krav til verdiskapning og avkastning i sin eierperiode. Avtaleverket for PE-investeringer er omfattende og kjennetegnes av at fondet skal ha kontroll og gjennomføringsevne i eierperioden. Fondet skal også ha effektive mekanismer for salg av virksomheten.

Selmers advokater har vært med fra etableringen av Private Equity som en egen sektor og leder kunnskapsutviklingen i Norge innenfor denne sektoren. Vi arbeider regelmessig for flere norske og nordiske fond og for større globale fond når disse investerer i Norge. Gjennom vårt langvarige engasjement har vi opparbeidet oss omfattende erfaring med store og komplekse norske og internasjonale PE-transaksjoner. Vi anerkjennes for vår evne til å finne innovative og kreative løsninger for våre kunder og har utviklet effektive rammeverk og transaksjonsdokumentasjon spesielt tilpasset dette markedet.

Oppkjøp

Våre spesialister bistår PE-fond med kjøp av porteføljebedrifter. Vi gir råd om kjøpsprosesser, konfidensialitetsavtaler, intensjonsavtaler/term sheet/prosessavtaler og strukturering av oppkjøpsselskaper. Vi gjennomfører juridisk due diligence og utarbeider og forhandler aksjekjøpsavtaler og aksjonæravtaler. I tillegg medvirker vi ved utveksling av oppgjør og utarbeider nødvendig dokumentasjon for gjennomføring av transaksjoner.

Finansiering

Vi hjelper PE-fond med oppkjøpsfinansiering både gjennom ordinære banklån og obligasjonslån (bonds). I tillegg bistår vi banker, tilretteleggere og Norwegian Trustee med å opprette lån og utarbeide lånedokumentasjon i forbindelse med PE-transaksjoner.

Management insentivprogrammer

Vi har god kompetanse på motiverende insentivprogrammer for ledende ansatte og andre nøkkelpersoner, og bistår ofte med etablering av slike.

Operasjonell drift

Vi bistår ofte med løpende juridiske rådgivning til fondenes porteføljebedrifter innen eksempelvis selskapsrett, kontrakter, arbeids-, markeds- og skatterett. I forbindelse med oppkjøp gir vi innspill til 100-dagers planen og bistår gjerne i implementeringen av denne. 

Skatterådgivning

Selmers skatteadvokater har spisskompetanse i skatterettslige og strukturelle problemstillinger for PE-bransjen, og jobber tett med våre øvrige PE-spesialister.

Exit og restrukturering

Selmer bistår både PE-fond og porteføljeselskaper med salg eller børsnotering når fondets eierperiode er utløpt.  Vi har også ekspertise på restrukturering av både selskaper og fondsstrukturer.

Seminarer og foredrag

Selmer holder regelmessig faglige seminarer og foredrag for PE-bransjen om blant annet transaksjonsrelaterte temaer, arbeidsrett, skatterett og finansiering, og vi tilbyr også skreddersydde foredrag for enkeltaktører.

Etablering av fond og fondsstrukturer

Vi hjelper til med å etablere aktive eierfond og sette opp hensiktsmessige fondsstrukturer.

Rangeringer:

Topprangert av Chambers

Topprangert av IFLR1000

Topprangert av Legal 500

Kontaktperson:

Robert Sveen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.sveen@selmer.no
+47 402 45 000

» Les mer om Robert

246|245|255|256|275|274|281|280
Team:

Are Herrem

Stilling: Partner, advokat (H)

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:a.herrem@selmer.no
+47 901 99 147

» Les mer om Are

Camilla Magnus

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.magnus@selmer.no
+47 977 23 233

» Les mer om Camilla

Ingar Solheim

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:i.solheim@selmer.no
+47 476 40 476

» Les mer om Ingar

Robert Sveen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:r.sveen@selmer.no
+47 402 45 000

» Les mer om Robert

Relaterte artikler:
Arrangement

Share classes, liq.prefs and convertible...

Begin your day with a healthy breakfast and a quality presentation from Advokatfirmaet Selmer's [...]

Arrangement

Obligasjons-
finansiering for PE

Velkommen til PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 17. april 2018, Selmer og Norsk [...]

Arrangement

Hvordan tjene
penger på hav-
rommet som ...

Velkommen til PE for breakfast/Breakfast for PE tirsdag 14. mars 2017, Selmer og Norsk [...]