Olje og gass


Salg av olje og gass er Norges største eksportnæring. Næringen står for opp mot 20 prosent av Norges BNP. Norsk sokkel er i en fase hvor store deler av områdene må anses som modne. Det er en konstant utfordring hvordan nye funn/felt best mulig kan benytte infrastrukturen til gamle giganter som Sleipner og Statfjord. Samtidig ser vi at det kan gjøres store funn slik som Johann Sverdrup i etablerte deler av sokkelen og at det åpnes spennende nye områder i Barentshavet.

Selmer har i de siste årene tatt en ledende posisjon innenfor juridisk rådgivning til olje- og gasselskapene på norsk sokkel. Vårt olje- og gass-team har lang bransjeerfaring og kjenner aktørene i petroleumssektoren fra innsiden. Vi yter rådgivning innenfor alle områder av petroleumsvirksomheten for å finne de beste juridiske og kommersielle løsningene. Selmer er høyt plassert på rangeringslistene i Chambers og Legal 500. 

Vi har bistått på de største transaksjonene, forhandlingene og tvistene på norsk sokkel de siste årene. Her kan nevnes unitiseringen av gigantfeltet Johan Sverdrup, tvist mot den norske stat om tariffreduksjonen i Gassled, håndteringen av det havarerte Yme-prosjektet, overdragelser av infrastruktur og lisensoverdragelser i felt som Goliat, Sleipner og Yme.

Vi har bred kompetanse innenfor alle regulatoriske og kontraktsrettslige forhold som er relevant for olje- og gasselskaper. Vi yter også løpende bistand ved problemstillinger som oppstår i interessentskapene, samt spørsmål innenfor arbeidsrett, compliance, konkurranserett, immaterialrett, IT-anskaffelser og outsourcing.

Selmer har lang erfaring med grenseoverskridende oppdrag hvor en eller flere av aktørene er hjemmehørende i andre land. Vi har betydelig internasjonal kompetanse og har bistått utenlandske klienter med etablering og transaksjoner på norsk sokkel.

Petroleumsregelverket

Selmer har spesialkompetanse på det regulatoriske rammeverket som selskapene i petroleumssektoren opererer innenfor, herunder konsesjons- og forskriftsverket. Vi bistår selskaper løpende med Samarbeidsavtalen, unitisering, tredjepartstilgang og prosesser med petroleumsmyndighetene.

Transaksjoner

Selmer er ledende innen selskaps- og lisenstransaksjoner på norsk sokkel. I tillegg til utarbeidelse og forhandling av salgs- og kjøpsavtaler og relaterte juridiske problemstillinger tilbyr vi et bredt spekter av tjenester, herunder juridisk og finansiell due diligence, verdivurderinger, fairness opinions og søknad til myndigheter.

Kontrakter

Vi har solid erfaring med utarbeidelse og forhandling av alle typer kontrakter som inngås i petroleumsvirksomheten på norsk sokkel, som avtaler om leie/drift av produksjonsinnretninger, samarbeidsavtaler, gassalgsavtaler, samordningsavtaler, tilknytningsavtaler og løfteavtaler.

Tvisteløsning

Selmer har i de senere år håndtert svært omfattende og kompliserte tvister innen olje- og gassindustrien og en rekke voldgiftssaker innen offshore entreprise, transaksjoner, distribusjon og kontraktstolkning. Vi bistår blant annet i tvistesaken mot den norske stat om tariffreduksjonen i Gassled. 

Finansiering

Mange av våre klienter har behov for rådgivning i forbindelse opptak av nye lån og restrukturering av eksisterende lån, blant annet i forbindelse med transaksjoner og letefinansiering. Vi bistår i alle faser av en finansiering, som innledende strukturering og forhandlinger, koordinering av internasjonale finansieringer, utarbeidelse og forhandling av lånedokumentasjon, closing, restrukturering av gjeld og tvangsfullbyrdelse. Vi har lang erfaring med utstedelse av konvertible obligasjoner i det norske markedet og har inngående kunnskap om markedspraksis ved denne type finansiering.

Rangeringer:

Topprangert av Legal 500

Topprangert av IFLR1000

Kontaktperson:

Øyvind Olimstad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.olimstad@selmer.no
+47 913 60 836

» Les mer om Øyvind

257|258|1258|1257|317|303
Team:

Thomas G. Michelet

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:t.michelet@selmer.no
+47 913 25 805

» Les mer om Thomas

Øyvind Olimstad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.olimstad@selmer.no
+47 913 60 836

» Les mer om Øyvind

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica

Relaterte artikler:
Aktuelt

Partneropprykk
i 2019

1. januar 2019 tas Remi Christoffer Dramstad (33), Jon Fredrik Johansen (37), Daniel Løken Høgtun [...]

Aktuelt

OKEA kjøper
Shells eierandeler

OKEA AS har inngått avtale med A/S Norske Shell om kjøp av Shells eierandeler i feltene Draugen [...]

Aktuelt

Olje- og
gassteamet
får oppmerksom..

Leder av Olje, gass og offshoreteamet, Thomas Michelet, rykker i år opp på Chambers [...]