Offentlig sektor – myndighetskontakt


Norge er et gjennomregulert samfunn med en betydelig lovgivningsaktivitet av relevans for næringslivet og med stor offentlig sektor og en høy andel offentlig eierskap. Innsikt i regulatorisk utvikling og kunnskap om hvordan rammevilkår skapes og endres krever forståelse for politiske og samfunnsmessige prosesser. Realisering av gode forretningsideer styrkes av kunnskap om politikk og offentlig sektors logikk og innsikt i hvordan man best lykkes i dette terrenget.

Selmer har et anerkjent team på dette området som i dag rådgir både norske og utenlandske virksomheter i spørsmål knyttet til offentlig sektor, regulatorisk utvikling og hvordan bedrifter hensiktsmessig formidler sitt budskap til offentlige myndigheter.

Vi rådgir offentlig eiet virksomhet innen eierstyring og virksomhetsledelse og disse virksomheters forretningsutvikling.

Flere av våre advokater har selv hatt roller i næringslivet i flere bransjer, arbeidet med journalistikk og/eller erfaring fra det politiske liv lokalt, regionalt og på nasjonalt nivå. Dette setter Selmer i posisjon til å gi kommersielt og samfunnsmessige gode råd.

Selmer har høy faglig kompetanse og vi bistår virksomheter i store og krevende prosesser der næringsliv, myndigheter og samfunnsliv møtes.

1258|1257|1403|1402
Team:

Stian Berger Røsland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.berger.rosland@selmer.no
+47 901 64 275

» Les mer om Stian

Liv Monica Stubholt

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:l.stubholt@selmer.no
+47 916 50 523

» Les mer om Liv Monica