Kontraktsrett


Kontrakter skal ivareta ditt firmas behov og være tilpasset virksomhetens forretningsmodell og risikobilde. Gode kontrakter sikrer inntektsgrunnlaget og forebygger verdiforringende tvister.

Kundens behov i sentrum

Vi kjenner våre kunders virksomhet, risikoprofil og forretningsmessige behov og sørger for å ivareta dine interesser på best mulig måte.

Kontraktsutforming og forhandlinger

Gode avtaler gir din virksomhet et strategisk fortrinn. Vi bistår i alle faser av kontraktsprosessen:

Vår kompetanse sikrer dine interesser

Vi kjenner næringslivet godt, har dyp innsikt i norsk og internasjonal kontraktsrett og kontraktspraksis. Vår bistand omfatter blant annet:

Med årelang erfaring og et sterkt internasjonalt nettverk har Selmer topp kompetanse og er oppdatert på den nyeste utviklingen innen:

Vi har betydelig erfaring med å bistå i kontraktsrettslige tvister for de ordinære domstolene og voldgiftsdomstoler. 

Kontaktperson:

Ståle L. Hagen

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hagen@selmer.no
+47 934 90 842

» Les mer om Ståle

Team:

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Mads Fuglesang

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.fuglesang@selmer.no
+47 402 87 449

» Les mer om Mads

Øyvind Olimstad

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:o.olimstad@selmer.no
+47 913 60 836

» Les mer om Øyvind

Carl E. Roberts

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:c.roberts@selmer.no
+47 930 38 091

» Les mer om Carl

Relaterte artikler:
Aktuelt

Internasjonale
kontrakter:
Ny giv for...

FNs generalforsamling vedtok den 20. desember 2018 en ny konvensjon om fullbyrding av forlik etter [...]

Fagartikkel

Ansvarsfra-
skrivelse ved
grov uaktsomhet

Hvorvidt en ansvarsfraskrivelse skal settes til side fordi verftets eller leverandørens handling er [...]