IT-anskaffelser og outsourcing


I alle bransjer blir teknologi en stadig viktigere del av virksomheten. Når teknologi struktureres og tilbys markedet på nye måter endrer også dette behovet for kontraktsreguleringer. I tillegg stiller dette helt nye kompetansekrav til både leverandører, rådgivere og kunder, som må forholde seg til flere og mer komplekse systemer og anskaffelsesprosesser.

Selmer har et av landets største kompetansemiljøer på IT-anskaffelser og outsourcing. Vi er kjente for vår evne til å kombinere juss med teknologi og kommersielle interesser, og for å drive prosesser effektivt. Våre advokater har bred erfaring og bransjekunnskap, og flere har selv tidligere arbeidet hos sentrale aktører i bransjen. Selmer har god innsikt i anskaffelses- og tilbudsprosesser både fra leverandør- og kundesiden og har i tillegg sterke relasjoner til andre rådgivningsmiljøer med komplementær teknologikompetanse.

IT-anskaffelser

Vi bistår med alle typer IT-anskaffelser, fra planlegging til gjennomføring. Vi bistår selskaper med anskaffelsesstrategi, utarbeidelse av tilbudsinvitasjoner, kontraktsvalg og -skriving, tilbudsevaluering, forhandlinger, kontraktsinngåelse, kontraktsforvaltning og tvister. Vi bistår IT-leverandører med vurdering av tilbudsinvitasjoner, tilbudsskriving, forhandlinger, kontraktsinngåelse, kontraktsforvaltning og tvister. 

Vi deltar ofte som aktive medlemmer av kundens respektive anskaffelses- eller salgsteam, også som forhandlingsledere. I andre sammenhenger har vi en mer tilbaketrukket rolle som back office- funksjon.

IT-kontrakter

Vi følger trendene i IT-bransjen tett og bidrar aktivt i arbeidet med å utvikle hensiktsmessige standardkontrakter og kontraktsmodeller for hvordan IT kjøpes og selges. Vi hjelper kunder med problemstillinger knyttet til outsourcing, cloud computing, software as a service (SaaS), enterprise resource planning (ERP) og agile software development (smidig).

Våre advokater arbeider regelmessig med kontrakter for kjøp av maskiner og utstyr, konsulenttjenester, prosjektleveranser, tilpasning, utvikling og lisensiering av programvare, vedlikehold, videreutvikling, outsourcing, tjenesteleveranser, kommunikasjon, distribusjons- og forhandleravtaler og finansiering.

Transaksjoner i IT-bransjen 

I forbindelse med kjøp og salg av teknologivirksomheter samarbeider vi tett med vårt kompetanseområde for transaksjoner og M&A. Vårt IT-team skreddersyr blant annet due diligence-prosesser spesielt tilpasset teknologibransjen. Vi bistår også med å identifisere, ivareta og realisere verdipotensialet av immaterielle rettigheter gjennom korrekt strukturering av transaksjoner.

Kontaktpersoner:

Ståle L. Hagen

Stilling: Partner, advokat

Kompetanse:

Kontaktinfo:s.hagen@selmer.no
+47 934 90 842

» Les mer om Ståle

Relaterte artikler:
Fagartikkel

Digitaliseringen
øker teknostress

Gjennom ny teknologi og digitalisering har svært mange ansatte muligheten til å jobbe 24/7 og [...]

Arrangement

Korrupsjon og
arbeids-
kriminalitet ..

Arbeidsintensive bransjer som industri og olje, bygg og anlegg, og transport og renhold er spesielt [...]

Transaksjoner

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB...

Selmer har bistått Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) i årets største [...]