Immaterial- og markedsføringsrett


Immaterielle rettigheter, ofte omtalt som IPR, utgjør ofte et helt sentralt grunnlag for en virksomhets verdiskaping. Raskere teknologisk og kommersiell utvikling og evnen til å tilpasse seg en digital og global markedsplass kan være helt avgjørende for virksomhetenes konkurransekraft og markedsverdi. I dette perspektivet er sikring og kommersiell og strategisk utnyttelse av IPR sentralt.

Virksomheter bør være bevisst på vern og tilstrekkelig utnyttelse av immaterielle verdier. Lav bevissthet rundt IPR fører til økt risiko for å krenke andres rettigheter, med påfølgende tvister, kostnader og tapte forretningsmuligheter.

Enkelte virksomheter er bygget opp omkring en betydelig mengde data og muligheten til å analysere eller benytte dataen for å tilby spesialtilpassede eller bedre tjenester og produkter. Vi har ekspertise på å håndtere slike problemstillinger (Big Data), for å sikre at virksomheten har tilstrekkelig adgang til å utnytte verdifull data.

Vi bistår norske og utenlandske virksomheter med sikring og forvaltning av IPR. Våre advokater har omfattende erfaring med immaterialrettslige problemstillinger innen olje-, gass- og offshoreindustrien, IT/teknologi, media, kringkasting og innholdsproduksjon, telekom, farmasøytisk industri, havbruk, næringsmiddelindustrien og detaljhandelen. Vi er også anerkjent for vår kompetanse på vurdering og sikring av IPR ved virksomhetsoverdragelser og i håndtering av tvister knyttet til IPR. Vi prosederer jevnlig saker innenfor fagfeltet og har håndtert saker for alle rettsinstanser, inkludert for Høyesterett og ved voldgift, i tillegg til å medvirke til utenrettslige løsninger.

Våre tjenester

Vår rådgivning omfatter avtaleinngåelser, lisensiering og overdragelse av IPR, inkludert selskapsoverdragelser eller reorganisering. Vi bistår med vurderinger av gyldighet, inngrep i og håndheving av patent, opphavsrett, varemerker, firmanavn, domenenavn, design, knowhow, goodwill og forretningshemmeligheter. Vi bistår også i utstrakt grad med vurderinger av mulige produkt- og konseptetterligninger, samt øvrige markedsføringsrettslige problemstillinger.

Sikring av immaterielle rettigheter

Våre tjenester omfatter alle sider ved det å sikre immaterielle verdier. Vi er vel kjent med at verdipotensialet i immaterielle rettigheter best ivaretas og utvikles når forvaltningen skjer i samsvar med en overordnet IPR-strategi. Hovedpoenget med en IPR-strategi er å ivareta de immaterielle verdiene og støtte oppunder realiseringen av virksomhetens overordnede strategiske målsetninger og forretningsplaner. Vi bistår i utarbeidelsen av IPR-strategier, som både identifiserer, sikrer og styrker virksomhetens immaterielle verdier og skaper merverdi.

Vår ekspertise omfatter blant annet sikring av IPR gjennom registrering i offentlige registre, utarbeidelse av rutiner og dokumentasjon for hemmelighold og gjennomføring av rettslige tiltak mot inngrep fra tredjepart. I tillegg hjelper vi kunder med å identifisere, ivareta og realisere verdipotensialet av IPR i transaksjoner gjennom tilpassede due diligence-prosesser og korrekt strukturering av transaksjoner.

Kommersialisering av immaterielle rettigheter

Vi bistår med kommersialisering av IPR ved produksjonssetting av teknologi, lisensiering, utviklingssamarbeid/joint ventures og salg. Selmers bistand omfatter identifisering av rettigheter, avtaleutforming så vel som forhandlingsstøtte.

Team:

Nils Kristian Einstabland

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:n.einstabland@selmer.no
+47 402 13 723

» Les mer om Nils Kristian

Martin Berggreen Rove

Stilling: Partner, advokat

Avdeling:Oslo

Kompetanse:

Kontaktinfo:m.rove@selmer.no
+47 950 68 150

» Les mer om Martin

Relaterte artikler:
Aktuelt

Innstillingen til ny åndsverklov er...

Familie- og kulturkomiteen avga 8. mai sin innstilling til ny åndsverklov. Stortinget skal behandle [...]

Aktuelt

Oppsving for
immaterial-
rettsteamet

Martin Berggreen Rove leder Selmers IP-team, som i år rykker inn på Chambers Globals liste over de [...]